XXXII sesja Rady Miejskiej gminy Kuźnia Raciborska

0

W czwartek, 20 listopada o godz. 1430 sali ślubów USC przy ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

- reklama -

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXI / 2008
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej,
5.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej,
5.3. nadania nazw ulic w miejscowości Rudy,   
5.4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej,
5.5. zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
5.6. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia remontu o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską.

6. Interpelacje, zapytania.
7. Wnioski
8. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10.Zakończenie obrad.

/ŁW/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here