Każdy ma wpływ na wyniki wyborów samorządowych

Fundacja im. S. Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję akcji "Masz głos, masz wybór". Organizatorzy chcą zachęcić nas do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku.

Należy zastanowić się, co i jak nowe władze powinny zrobić, by ułatwić nam życie. Zachęćmy do kandydowania osoby, które będą dobrymi radnymi. Wybierzmy kandydatów i kandydatki, którzy rozwiążą lokalne problemy. Organizatorom akcji zależy, aby dzięki działaniom jej uczestników, mieszkańcy poznali problemy swoich gmin, powiatów i województw, a także mieli świadomość, jakich ludzi i jakie programy wybierają. Przed uczestnikami akcji stoi pięć konkretnych zadań a ich efektem będzie:

- reklama -

 

– zdiagnozowanie najważniejszych, zdaniem mieszkańców, problemów gminy (powiatu, województwa);

– wywołanie debaty na temat wizji rozwoju gminy (powiatu, województwa);

– wywołanie debaty na temat tego, kogo i dlaczego wybieramy, skąd się biorą kandydaci i kto może nimi zostać;

– zachęcenie mieszkańców do świadomego udziału w wyborach samorządowych.

 

W akcji uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje, ale także izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie, spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne samorządy, koła i kluby, biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne. Nabór do akcji trwa na http://www.maszglos.pl/

 

 

Udział w akcji to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami, przedstawicielami nowych władz i mediami. Organizatorzy akcji proponują jej uczestnikom wsparcie, które pomoże w realizacji zadań:

 

– indywidualną współpracę z koordynatorami akcji, którzy pomogą w zaplanowaniu i realizacji działań;

– pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;

– możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas warsztatów prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;

– materiały pomocnicze nt. kompetencji samorządu lokalnego i prawa wyborczego;

– materiały pomocnicze podpowiadające, jak zorganizować debatę i inne działania;

– porady ekspertów;

– materiały promocyjne – m.in. plakaty, naklejki, znaczki.

 

Nabór do akcji trwa, za pośrednictwem strony maszglos.pl do 28 lutego 2010 roku. Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona. Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: [email protected]) oraz Rafał Krzemiński ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 66, e-mail: [email protected]). Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here