„E-belfer” w Brzeźnicy

Jakość uczenia wspieranego technologią zależy przede wszystkim od przygotowania nauczycieli do korzystania z e-learningu. ZSP w Brzeźnicy realizuje współfinansowany przez UE projekt mający na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Nauczyciele z  Brzeźnicy rozpoczęli szkolenia w ramach projektu "E-belfer". Projekt "E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko  wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt ten to specjalistyczne szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej oraz e-learningowej mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

- reklama -

Do udziału placówki w projekcie skłoniła nas świadomość, że sukces zawodowy i jakość życia naszych uczniów zależą od tego, czy szkoła przygotuje ich do uczenia się. Już dziś wiadomo, że w przyszłości uczyć będziemy się z wykorzystaniem technologii informacyjnej, a więc metodami e-learningowymi. Jakość uczenia wspieranego technologią zależy przede wszystkim od przygotowania nauczycieli do korzystania z e-learningu, nie tylko w szkołach miejskich, ale także w szkołach wiejskich do których należy nasza placówka. I właśnie dlatego postanowiłam napisać projekt, który umożliwiłby nauczycielom zdobycie wiedzy na temat pracy na platformie i umiejętności tworzenia lekcji e-learningowych,  zapoznania ich z narzędziami informatycznymi do tworzenia takich lekcji oraz z metodologią i metodyką budowania kursów e-learningowych, a także zwiększyć aktywność w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia. Przecież dobry nauczyciel uczy się przez całe życie – wyjaśnia Ewa Ryś, dyrektor ZSP w Brzeźnicy.

Projekt trwa 4 miesiące, do końca maja br. Polega na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli. Szkolenia prowadzone są w trybie mieszanym (blended learning). Składa się z dwóch etapów: Etap I – 40 godzin stacjonarnych i 25 godzin e-learningu oraz etap II –  15 godzin e-learningu w formie warsztatów. Platforma na której są realizowane szkolenia to Moodl. Projekt pozostawia po sobie wdrożone oprogramowanie platformy e-learningowej oraz przygotowanych nauczycieli, którzy będą pogłębiali swoje doświadczenie z nowoczesnymi metodami uczenia. Na platformie pojawią się przykładowe treści nauczania. Treści te mogą być z każdym rokiem wzbogacane przez nauczycieli i uczniów.

Całkowita wartość projektu: 82259 zł, kwota dofinansowania: 69920 zł.

 

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here