Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w raciborskiej PWSZ

W przyszłym roku raciborska PWSZ rozpocznie realizację kolejnych dwóch projektów, na które otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych. Realizacja projektów "Belfer On-line" i "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości" będzie kosztowała łącznie prawie 3 mln zł. 

Jednym z głównych problemów polskich uczelni jest brak korelacji między zapotrzebowaniem rynku pracy na pracowników a kierunkami w jakich kształci się polskich studentów. Szczególnie dotyczy to uczelni humanistycznych, ponieważ ich absolwenci są słabo przygotowani do aktywnego poruszania się na rynku pracy, kreowania nowych innowacyjnych przedsięwzięć zmierzających do samozatrudnienia i korzystania z możliwości, jakie stwarzają fundusze UE w tym zakresie.

- reklama -

Aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną PWSZ ma zamiar podnieść atrakcyjność swojej oferty poprzez zainicjowanie współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu, w tym przede wszystkim z samorządem gospodarczy w celu utworzenia "Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości". Jego misją będzie aktywizacja młodych ludzi do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie i wspieranie przedsiębiorczych postaw przedstawicieli środowiska akademickiego. W ramach projektu do końca 2011 roku 448 pracowników akademickich, studentów  i absolwentów PWSZ (286 kobiet i 162 mężczyzn) nabierze nowych kompetencji pozwalających na prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej poprzez nabycie praktycznych umiejętności konstruowania i wykorzystywania BP i ePo w projektowaniu własnej kariery zawodowej. Całkowita wartość projektu to 1 884 624,02 zł.

Drugi projekt, jaki będzie realizowany w przyszłym roku to "Belfer On-line – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kształcenia kompetencji kluczowych uczniów".  Przeprowadzona analiza dostępnych danych oraz badania własne w SZ (powiaty rybnicki, raciborski, wodzisławski i miasta: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory) wykazują, że szkoły i nauczyciele nie są przygotowani do tworzenia i prowadzenia kursów on-line oraz samokształcenia przy wykorzystaniu dostępnych platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych; do kształcenia kompetencji kluczowych przy wykorzystaniu zasobów Internetowych we wdrażanych projektach w PO KL (dz. 9.1.2, 9.2, 9.3) oraz do organizacji i prowadzenia kształcenia ustawicznego dorosłych na odległość.

Dlatego też projekt ma przyczynić się do wzrostu takich kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK, które pozwolą na zmianę roli nauczyciela w procesie dydaktycznym. Ma on być już nie tylko MISTRZEM – ale też MENTOREM i COACHEM, już nie tylko ENCYKLOPEDYSTĄ i WYKŁADOWCĄ, ale także PRZEWODNIKIEM po sieciowych zasobach informacji oraz INSPIRATOREM kreacyjnych działań uczniów. Celem głównym projektu Belfer On-Line jest podniesienie do roku 2011 kompetencji metodycznych i merytorycznych 240 nauczycieli z SZ w zakresie wykorzystywania w swojej pracy ICT oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platform e-learningowych oraz cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Całkowita wartość projektu to 981 127,08 zł.

 

Zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (35) / kwiecień 2010

 

 

      Czytaj również:

                  – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii
                  – artykuły związane z PWSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here