Inspiracje chopinowskie

Nawiązując do bogatego ogólnopolskiego programu obchodów Roku Chopinowskiego 2010 Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, podjęło kolejne wyzwanie, tj. prowadzenie warsztatów twórczych, będących próbą korelacji muzyki – fotografii i malarstwa.

Nawiązując do bogatego ogólnopolskiego programu obchodów Roku Chopinowskiego 2010 – ogłoszonego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina [01.03.1810 r.] – Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON wraz ze swoim opiekunem naukowym, podjęło kolejne wyzwanie, tj. prowadzenie warsztatów twórczych, będących próbą korelacji muzyki – fotografii i malarstwa. Na mocy podpisanego w dniu 30 listopada 2008 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora prof. nadzw. dr. hab. Michała Szepelawego, a Dyrekcją Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu mgr Janiną Wystub, w dniach od 17-19 lutego 2010r. zorganizowany został plener i warsztaty twórcze dla 15 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 10-16 lat, spędzających ferie w mieście. Źródłem inspiracji do kolejnych działań twórczych – od muzyki przez fotografię do malarstwa – stała się tym razem muzyka Fryderyka Franciszka Chopina, którą na wstępie warsztatów przybliżyła Pani Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury, analizując wybrane utwory.

- reklama -

Kontynuując myśl przewodnią warsztatów, przedstawiciele FOTONU: Agnieszka Gogolewska, Kamil Materzok i Marcin Komorowski, zaprezentowali młodzieży autorskie projekty multimedialne, ukazujące bardzo osobiste rozumienie korelacji muzyczno-fotograficznej. Kamil Materzok (absolwent kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych raciborskiej PWSZ, obecnie student Uniwersytetu Śląskiego – filia w Cieszynie) rozpoczął część multimedialną warsztatów prezentacją Ze snu do muzyki Fryderyka Chopina, eksponując jeden kadr fotograficzny – pejzaż, tonący we mgle o wyjątkowo delikatnej tonacji barw. To subtelne połączenie nastroju obrazu fotograficznego i muzyki Chopina było doskonałym wprowadzeniem do kolejnych etapów odkrywania związków pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk.  
         

Agnieszka Gogolewska (studentka III roku na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu) przygotowała dwie prezentacje multimedialne. W pierwszej, zatytułowanej Odyseja, ukazany został cykl barwnych kadrów abstrakcyjnie ujętej materii, podkreślony muzyką Johana Straussa syna Nad pięknym, modrym Dunajem. Jak komentuje autorka – prezentacja ta, była stworzona typowo z myślą o warsztatach. Miała na celu pokazanie młodym ludziom, jak można zestaw zdjęć dopasować do muzyki lub odwrotnie… każde kolejne przejście było zaakcentowane mocniejszymi tonami. Obrazy także były dopasowane do rytmu, kiedy był spokojny – obraz był jednolity lub linie pojawiające się w nim były zgrane ze sobą… kiedy natomiast muzyka stawała się szybsza, obrazy także były różnobarwne i niejednolite. Obrazy działały tu jak metronom… wyznaczały kolejne takty muzyki… Druga z kolei prezentacja – Konie, z muzyką rosyjskiego zespołu Lube, to niezwykła harmonia emocji połączonych w jedną całość. Autorka zdjęć poruszyła serca odbiorców, ukazując z niezwykłą finezją monochromatyczne fotografie koni na tle bajkowego, zimowego pejzażu. Fotograficzny motyw, podkreślony trafnym wyborem muzyki zapisał się trwale w pamięci odbiorców.

Dla Agnieszki  prezentacja multimedialna […] Konie, to po prostu połączenie tego co kocham. Właśnie te zwierzęta, muzykę i fotografię… Te trzy elementy musiały tak się złożyć, inaczej sobie tego nie wyobrażam… Te zdjęcia należą do nie wielu moich prac, które mnie samej się podobają… Rosyjska muzyka jest bardzo melodyjna i szczególnie kojarzy mi się, z takimi jak na zdjęciach widokami. Lube poznałam przez przypadek ale od razu wyraz ich piosenek przypadł mi do gustu i serca. Natomiast koń, sam w sobie jest tak pięknym i inteligentnym zwierzęciem, a przy tym tak wdzięcznym, choć dość trudnym do fotografowania. Całości prezentacji nie będę komentować, niech każdy odbiera ją po swojemu… czuje po swojemu… Tak jak upodobany rodzaj muzyki, fotografii czy jakiejkolwiek innej dziedziny…

Jak wspomina Marcin Komorowski – prezentacja fotograficzna z pierwszego dnia warsztatów (17.02.) nosi tytuł "Autumn Leaves" z akompaniamentem muzycznym Evy Cassidy o tym samym tytule. Na przykładzie jednego tylko zdjęcia, które zajmowało całą przestrzeń czasową muzyki, chciałem zwrócić uwagę na semantyczne współzależności między treścią obrazu a treścią utworu; jak najbardziej dosłowną, wręcz naiwną interpretację.

Upojeni wspaniałą muzyką i obrazem fotograficznym uczestnicy warsztatów wraz z grupą studentów kolejne godziny spędzili na zajęciach plenerowych w Parku Zamkowym, gdzie pod okiem pasjonatów fotografii mieli możliwość rejestrować indywidualnie postrzeganą rzeczywistość. Materiał ten posłużył młodzieży do analizy obrazu oraz twórczej obróbki w kolejnych dniach warsztatów.

Kolejny dzień (18.02.10r.) młodzież uczestnicząca w warsztatach spędziła w Instytucie Sztuki, gdzie miała możliwość nie tylko zapoznać się z działalnością i programem wszystkich pracowni artystycznych, ale również dotknąć problemu obróbki obrazu cyfrowego (program Adobe Photoshop CS3) pod fachowym okiem Kamila Materzoka i Agnieszki Gogolewskiej,  a ponadto doświadczyć tajemnicy ciemni fotograficznej, tworząc autorskie obrazy klasyczną techniką luksografii pod kierunkiem Marcina Komorowskiego.  Audiowizualne studio fotograficzne, wyposażone zarówno w nowoczesny sprzęt cyfrowy, jak i tradycyjny pozwoliło powrócić na moment do czasów klasyki fotografii. Największą popularnością cieszyła się średnio-formatowa lustrzanka Kiev 88 za pośrednictwem której, młodzi adepci fotografii próbowali zrealizować temat: Portret.

W ostatnim dniu warsztatów, zgodnie z założonym programem, młodzież uczestniczyła w zajęciach plastycznych pod kierunkiem Michała Justyckiego (artysty malarza, pracownika Raciborskiego Centrum Kultury), tworząc w pracowni plastycznej Domu Kultury Strzecha ilustracje malarskie inspirowane muzyką Chopina. Część uczestników postanowiła jednak zgłębiać tajniki sztuki fotografowania, wybierając pracownię fotografii Instytutu Sztuki. Jako zadanie do samokształcenia, otrzymali propozycję Marcina Komorowskiego – wyszukania i zarejestrowania dwóch kontrastowych w swoim wyrazie kadrów (negatywnego i pozytywnego), ukazujących brzydotę i piękno danego miejsca.

Fotografując pod opieką pasjonatów fotografii,  młodzież miała okazję zapoznać się z szeroko pojętą sztuką komponowania obrazu fotograficznego w plenerze i studio fotograficznym oraz cyfrową ciemnią, jak również klasyczną technologią w laboratorium fotograficznym. Interdyscyplinarny charakter warsztatów sprzyjał spontanicznej twórczości i aktywizował do podejmowania odważnych działań eksperymentalnych. 25 lutego 2010 r., podczas tradycyjnego spotkania członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON – Rozmowy o fotografii podsumowano tą krótką, ale bardzo twórczą przygodę artystyczno-dydaktyczną. Pracownię fotografii odwiedziło w tym dniu wielu gości. Wśród nich między innymi Dyrektor RCK mgr Janina Wystub, Michał Justycki z tłumaczem języka migowego, Jacek Komorowski (prowadzący Klub Fotograficzny M6 w Rybniku), Iwona Świtała i Paweł Okulowski (przedstawiciele lokalnych mediów) oraz uczestnicy warsztatów wraz z rodzicami. Uczestnicy warsztatów otrzymali na pamiątkę płyty CD wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą poszczególne działania w plenerze i studio, reprodukcje prac malarskich i fotograficznych oraz prezentacją multimedialną, a ponadto klasyczne fotogramy, wykonane techniką luksografii. Podczas spotkania odczytany został list Pana Posła RP Adama Gawędy, skierowany do organizatorów warsztatów, podkreślający istotę  tego rodzaju działalności oraz wartość wychowania przez sztukę.  Warsztaty zwieńczone zostały pokazem multimedialnym autorstwa Agnieszki Gogolewskiej, prezentującym efekty trzydniowych działań artystycznych pod hasłem Impresje Chopinowskie .

dr Gabriela Habrom-Rokosz

 

Zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (35) / kwiecień 2010

 

   Czytaj również:

               – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

                – artykuły związane z PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here