Milion zł dla Raciborza na usuwanie skutków powodzi

0

Miasto Racibórz otrzymało promesę na kwotę 1 mln zł., które przeznaczone zostaną na usuwanie skutków powodzi w obiektach gminnych. Projekt obejmie ZS-P nr 1 i 3, SP nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz rowy komunalne przy drogach dojazdowych do pól.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje dofinansowanie w 2010 roku zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych w wyniku tegorocznej powodzi.

- reklama -

 

Miasto Racibórz otrzymało promesę na kwotę 1 mln zł., które przeznaczone zostaną na usuwanie skutków powodzi w obiektach gminnych. Projekt obejmie Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1 i 3, Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz rowy komunalne przy drogach dojazdowych do pól.

Miasto Racibórz będzie również ubiegało się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Na naprawę szkód wyrządzonych przez majową powódź w woj. śląskim WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy ok. 64 mln zł.

O dotacje na infrastrukturę środowiskową i wodnościekową – zniszczone ujęcia wody czy sieci kanalizacyjne oraz zalane oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz np. na wyjazdy wakacyjne dzieci powodzian, mogą ubiegać się: samorządy, wojewoda, strażacy, leśnicy, administratorzy lub właściciele rzek, potoków, cieków, urządzeń wodnych, wodociągowych oraz instalacji i urządzeń ochrony środowiska.

 

UM

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here