Dzień Nauczyciela w SP15

14 października w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi obchodzono Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty.W tym szczególnym dniu prowadzący akademię uczniowie życzyli zgromadzonym zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości.

Bo …

Praca wychowawcy to praca niełatwa,

gdyż często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.

Kocha ona figle i chętnie się czubi,

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.Historię święta przybliżył dyrektor szkoły Andrzej Ciesielski.

Komisja Edukacji Narodowej
Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstałe na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN powstała po rozwiązaniu w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował pieczę nad edukacją w Rzeczypospolitej. W pierwszych latach działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień pierwszy – szkoły parafialne (dla niższych stanów – chłopów i mieszczan), stopień drugi – przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych – uniwersytety.

Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie „Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych” – instytucji opracowującej podręczniki i programy nauczania.


Dzień Nauczyciela na świecie

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here