„Praca z wami to była czysta przyjemność”

Ostatnia w tej kadencji uroczysta sesja Rady Powiatu rozpoczęła się nietypowo, bo od gratulacji złożonych Bogumile Bąk – nauczycielce biologii w II LO – przez starostę i przewodniczącego Rady Powiatu.

Bogumiła Bąk jest zdobywczynią tytułu Nauczyciel Roku, który otrzymała w 2003 r. w ogólnopolskim konkursie MEN i Głosu Nauczycielskiego. Jest też pierwszym pedagogiem z województwa śląskiego, który w Dniu Edukacji Narodowej z rąk Premiera RP otrzymała prestiżowy tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

- reklama -

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyli wszyscy dyrektorzy placówek, w tym oświatowych, podporządkowanych starostwu powiatowemu. Podczas sesji został też wyświetlony film, w którym podsumowano dokonania samorządu powiatowego podczas obecnej kadencji, a który został zrealizowany na zlecenie starostwa.  Adam Hajduk po projekcji filmu podziękował wszystkim za współpracę i, jak podkreślił, osiągnięcie tak imponujących wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie było zgodnej wspólnej i mrówczej pracy. Szczególnie podkreślił to, że udało się przenieść siedzibę starostwo w jedno miejsce na Pl. Okrzei, co usprawnia pracę urzędu i jest dużo wygodniejsze dla klientów. Poprzednio wydziały starostwa znajdowały się w kilku miejscach.

 

 

 

 

 

Podsumowania kadencji na zakończenie sesji dokonał przewodniczący Norbert Mika, który stwierdził, że "pracując z wami to była czysta przyjemność". Na koniec sesji wszyscy radni dostali od członków prezydium rady okolicznościowe medale.

 

Ostatnie w kadencji sesje rad, miejskiej i powiatowej, stały się tradycją. Także produkcja filmów podsumowujących pracę samorządów zaczyna być tradycją. W tym roku n a zakończenie kadencji wyprodukowano dla miasta i powiatu. Jak pamiętamy tradycję zapoczątkował w 2006 roku film podsumowujący pracę samorządu miasta pod ówczesnym kierownictwem prezydenta Jana Osuchowskiego.  

 

/w/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here