Radni wypadli blado

Wyniki rankingu pt. Oceń radnych w rankingu "Ustąp pierwszeństwa" ogłoszonego na portalu raciborz.com.pl nie są optymistycznie w stosunku do radnych minionej kadencji. Tylko dwóch radnych Rady Powiatu i dwoje radnych Rady Miasta zostało ocenionych przez Czytelników portalu raciborz.com.pl pozytywnie.

Aby przedstawić naszym Czytelnikom sylwetki radnych zadaliśmy WSZYSTKIM radnym trzy pytania:

- reklama -

1. "Co Pan/i uważa za swój największy sukces mijającej kadencji i dlaczego?",
2. "Czego nie udało się Pani zrealizować w mijającej kadencji co było tego powodem?"
3. "Czy zamierza Pan/i ponownie kandydować do Rady Miasta/Rady Powiatu?".

 

Dla Czytelników biorących udział w głosowaniu Redakcja ufundowała nagrody, o których zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zobacz, jakie to nagrody

 W rankingu Czytelnicy portalu mieli możliwość przydzielania głosów na każdego radnego w zakresie od +1 do +5, od -1 do -5 lub oddać głos neutralny. Ogółem w ocenie wszystkich radnych oddano 7 099 głosów, przydzielono łącznie 17 033 punktów – w tym: 3 392 punkty to głosy neutralne (waga zerowa) co może oznaczać, że w ocenie Czytelników radni ci byli niezauważani podczas całej kadencji, 4 522 to przydzielone punkty dodatnie i ponad dwukrotnie więcej, bo 9 119 to rozdane punkty ujemne. Na wykresach przedstawiamy wyniki rankingu.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie w rankingu trwało od 11 października do 15 listopada. Trzeba zauważyć, że radni otrzymywali zarówno punkty o wadze dodatniej jak i ujemnej, jednak sumaryczny bilans wypadł zdecydowanie ujemny (minus 4597). Najgorzej w Radzie Powiatu został oceniony Norbert Parys, etatowy członek zarządu powiatu (-62). W Radzie Miasta najniższy wynik zanotował jej dotychczasowy przewodniczący – Tadeusz Wojnar (-308). Najlepszy bilans puntków w mieście uzyskał Robert Myśliwy (+230), zaś w powiecie Łukasz Kocur (+13).

Wyniki tej formy głosowania internetowego, być może nie są miarodajne w skali całej grupy wyborców, oznaczają jednak, że Czytelnicy portalu zdecydowanie źle ocenili pracę dotychczasowych radnych. W ocenie samych radnych Rady Miasta i Rady Powiatu samoocena wypadła zdecydowanie lepiej. Świadczą  o tym nakręcone filmy przez Miasto i Powiat o osiągnięciach samorządu miejskiego i powiatowego podczas ostatniej kadencji. (Produkcję filmów o osiągnięciach samorządu zapoczątkował poprzedni prezydent Jan Osuchowski, który wówczas był za to bardzo krytykowany –  również przez obecne władze samorządowe). Pozytywnie ocenił dokonania samorządów także poseł RP Henryk Siedlaczek (czytaj więcej str.4), który powiedział, że "…Ja tą kadencję zarówno w mieście, gminach i samorządzie powiatowym oceniam dobrze, ale podkreślam – to jest tylko moje zdanie…". Bardziej sceptycznie do pracy samorządów w dziedzinie gospodarki odniosła się prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz (czytaj więcej str.4) mówiąc, że "… Dobrze wykorzystaliśmy szansę procedury bezkonkursowej w ramach programu subregionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ale gdy przyszło walczyć w konkursach RPO (…) na tle innych wypadamy bardzo blado. Mało projektów zgłaszaliśmy, a i te zgłoszone rzadko zyskiwały wsparcie, bo często ze sobą wzajemnie konkurowały."

Na zadania, którymi samorząd może się pochwalić, wykorzystywane są oprócz własnych środki finansowych także te pochodzące ze źródeł, o których wspomina G. Lenartowicz i z Funduszy Europejskich. Tak było np. w przypadku realizacji  projektu gospodarki wodno-ściekowej na terenie całego miasta.

Inną kwestią, na którą zwracają uwagę Czytelnicy jest pytanie czy kandydaci na radnych obecnej kadencji nie wykorzystują niezgodnie z prawem materiałów promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezydent Mirosław  Lenk na przykład nie tylko na spotkanich przedwyborczych prezentuje film o osiągnięciach gminy finansowanych z środków unijnych ale także na własnej stronie internetowej oraz plakatach wybrczych w dziale DOKONANIA mocno podkreśla skuteczność w wykonaniu wielu projektów finansowancyh z UE.
9 listopada Marszałek Woj. Śląskiego B. Śmigielski zwrócił się z apelem do wszystkich kandydatów na radnych i prezydentów stwierdzając, że "…Niedopuszczalne jest łączenie działań promocyjnych i informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z działaniami prowadzonymi w ramach kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów, w szczególności zawarcia w treści materiałów reklamowych imion i nazwisk kandydatów czy haseł i programów wyborczych."

 

Posłuchaj jak swoją kadencję oceniają radni Rady Miasta i Rady Powiatu

 

Wanda Gozdek

 

Czytaj pełne wydanie Gazety Informatora nr 77/ listopad 2010

 

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here