Osiemnastka – wielka jak świat

W Szkole Podstawowej nr 18 im Książąt Raciborskich rozpoczęła się realizacja projektu „Szkoła wielka jak świat”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012.

Celem ogólnym projektu „Szkoła wielka jak świat” jest doskonalenie umiejętności kluczowych, kreatywnego myślenia, właściwego kierowania emocjami, rozwiązywania problemów, które umożliwią uczniom osiemnastki podejmowanie trafnych decyzji w karierze szkolnej. Aby te cele zrealizować zorganizowano ciekawą i bogatą ofertę zajęć w tym psychoterapeutycznych. Udział w nich pozwoli
na dobre przygotowanie dzieci do dorosłego życia, wyposaży ich w potrzebne kompetencje w zakresie ICT, języków obcych i nauk matematyczno- przyrodniczych. Działania szkoły zmierzają w kierunku zabezpieczenia dzieciom spędzania czasu wolnego w sposób jak najbardziej korzystny, wpływający
na wszechstronny ich rozwój. Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla dziewcząt i chłopców uczących
się w dwóch grupach wiekowych I – III i IV -VI.

- reklama -

Dla klas I-III zorganizowano zajęcia teatralne, taneczne, ceramiczne, sportowe – gier i zabaw, informatyczne – „Informatyka dla smyka”, artystyczne, języka angielskiego „Adventures with English”, Klub Europejski, warsztaty psychoterapeutyczne. Uczniowie klas IV-VI mają możliwość uczestniczenia
w warsztatach psychoterapeutycznych oraz zajęciach: matematycznych – „Przyjazna matematyka”, informatycznych – „O komputerach, Internecie i ich magicznym świecie”, teatralnych, języka angielskiego „Master your English”, języka niemieckiego „Deutsch ist einfach! Deutsch macht Spaß!”, Klub Europejski oraz Przyrodnicze Koło Eksperymentalne.

Każde z proponowanych zajęć wzbogacone będzie o zorganizowaną, bezpłatną wycieczkę tematyczną, umożliwiającą bezpośredni kontakt z kulturą , sztuką i nauką. Ogromnym sukcesem projektu jest zaadaptowanie korytarza szkolnego na salę komputerową. Nowopowstałe pomieszczenie wyposażono w laptopy dla uczniów. Z sali korzystać będą uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych, nie tylko informatycznych, ale i pozostałych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które posłużą do uatrakcyjnienia zajęć i lepszego poznania otaczającego świata.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here