Zagrożenie powodzią do 2015

0

RZGW w Gliwicach otrzymał ponad 11 mln zł. ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację inwestycji – budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny jest jedną z największych inwestycji tego typu w Polsce, która ma na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenach dorzecza Odry od Raciborza po Wrocław. Do 21 stycznia można było składać wnioski do wstępnej kwalifikacji do 2-etapowego przetargu, jaki ogłosił gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, główny inwestor zadania, na wykonawcę projektu. Do drugiego etapu przetargu przystąpią te firmy, które spełnią wszystkie nasze wymagania – powiedział dyrektor RZGW Artur Wójcik. Natomiast środki, które firma dostała z WFOŚiGW są przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji i dostosowanie jej między innymi do aktualnego stanu prawnego – dodał dyrektor.

- reklama -

 

Dyrektor potwierdził to, że inwestycja ma zostać zakończona w 2015 roku. Według jego opinii termin wykonania zadania nie jest zagrożony. Inwestycja jest zlokalizowana na terenach powiatów – raciborskiego na terenie gmin Krzyżanowice i Kornowac, wodzisławskiego w gminach Lubomia i Gorzyce częściowo w Raciborzu, gdzie jest zlokalizowana zapora czołowa i główne budowle hydrotechniczne. Koszty inwestycji oszacowany jest na ponad półtora miliarda złotych, które pokryte będą ze środków Banku Światowego, Budżetu Państwa oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Środki WFOŚiGW w Katowicach przeznaczone będą na sfinansowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji środowiskowej oraz badania modelowe uaktualniające Studium Wykonalności, a także inne regulacje potrzebne do wydania decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na realizację tego projektu . Dopiero po skompletowaniu tych dokumentów związanych z nadzorem i zarządzaniem inwestycją na dobre ruszyć będzie mogła budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny – jednego z kluczowych elementów systemu obrony przeciwpowodziowej doliny Odry.

 

Wanda Gozdek

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here