Piotr Klima o pomoc zwrócił się do Watykanu

0

Były radny, Piotr Klima stara się o organizację pielgrzymki do Rzymu z okazji przyszłorocznych obchodów XX Światowego Dnia Chorego. Napisał do ks. abpa. Zygmunta Zimowskiego list w tej sprawie, w którym prosi m.in.  o umożliwienie audiencji u Ojca Świętego.

Pielgrzymka pod hasłem "W służbie życiu" wyruszy 1 lutego 2012 roku z Katowic. – Liczę, że z Raciborza wyjedzie chociaż jeden autokar – ma nadzieję Piotr Klima, jeden z organizatorów pielgrzymki. Pielgrzymka odbędzie się z okazji obchodów XX Światowego Dnia Chorego w Watykanie. Jednym z głównych celów pielgrzymki jest modlitwa przy grobie Jana Pawła II. Marzeniem organizatorów jest również uzyskanie audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI.  Pielgrzymi zamierzają zwiedzać i modlić się w Rawennie, Loreto, Trani, na Monte Cassino, w Rzymie, Orvieto i Bolonii. Inicjatywa pielgrzymki zrodziła się w Parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Przyłączyły się jednak do niej następujące organizacje:  Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Chorych, Apostolstwo Chorych, Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Stowarzyszenia:  Lekarzy, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych Katolickich Polski.

- reklama -

Piotr Klima sporządził list, który wysłał do ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Apostolstwa Chorych. W liście były radny prosi m.in. o objęcie swoim patronatem przez ks. abpa. Z. Zimowskiego pielgrzymki. Treść listu czytaj poniżej.

Czcigodny Księże Prałacie

Pragniemy przedstawić Czcigodnemu Księdzu Doktorowi naszą inicjatywę, która zrodziła się w Raciborzu, w Parafii św.Mikołaja i jest związana z przyszłorocznym XX Światowym Dniem Chorego oraz  27 rocznicą powołania Papieskiej Rady ds.Służby Zdrowia. Otóż 1 lutego 2012 roku wyruszy z Katowic pielgrzymka autokarowa pod hasłem "W służbie życiu", której głównym celem będzie udział środowisk lekarskich,  farmaceutycznych, pielęgniarskich Śląska a także chorych i niepełnosprawnych w uroczystościach XX Światowego Dnia Chorego w Watykanie, którego inicjatorem był Sługa Boży Jan Paweł II.

Jednym z głównych celów naszej pielgrzymki jest modlitwa u grobu naszego ukochanego Ojca Świętego. Naszym marzeniem jest, aby uzyskać audiencję u Ojca Świętego Benedykta XVI. Do Watykanu przybędziemy od strony San Giovanni Rotondo, czyli od św.O.Pio, tak bardzo związanego z losem cierpiących. Zamierzamy zwiedzać i modlić się w Rawennie, Loreto, Trani, na Monte Cassino, w Rzymie, Orvieto i Bolonii. Nasza wyprawa ma szeroko zakrojony cel formacyjny, który zakłada codzienne medytacje tematyczne, wykłady oraz msze święte, które połączą wszystkich miłujących życie i staną się donośnym głosem Śląska przeciwko cywilizacji śmierci.
W związku z takimi zamierzeniami w Rzymie planujemy przebywać od 8 do12 lutego 2012r.

Do naszego projektu włączyły się m.in.: następujące organizacje:  Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Chorych, Apostolstwo Chorych, Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Stowarzyszenia:  Lekarzy, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych Katolickich Polski.

Planujemy, aby pielgrzymka stała się także okazją do branżowych, merytorycznych spotkań polskich i włoskich partnerów na naszym szlaku, a przede wszystkim w Rzymie. Chcemy aby stało się to okazją do odwiedzin we włoskich szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Marzymy o wizycie w Klinice Gemelli oraz w Szpitalu w San Giovanni Rotondo.

Dodatkową dla nas radością jest fakt, że Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Apostolstwa Chorych jest nasz rodak, Jego Ekscelencja
abp Zygmunt Zimowski. Na inauguracyjnym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki, przedstawiciele wszystkich organizacji i stowarzyszeń zadeklarowali heroiczne przywiązanie do wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Hasło pielgrzymki „ W SŁUŻBIE ŻYCIU” nie jest dla nas gołosłowiem, lecz dewizą realizowaną w życiu.

Dlatego też wyrażamy prośbę, która jest marzeniem nas wszystkich, aby Ks.Abp Zygmunt Zimowski zechciał objąć patronat nad naszym przedsięwzięciem. Chcemy jeszcze raz podkreślić, że specjalną wartością naszego pobytu w Italii będzie utworzenie wspólnoty zdrowych i chorych, służby zdrowia i pacjentów, młodych i chylących się pod brzemieniem cierpienia pod jednym hasłem umiłowania życia we wszelkich jego przejawach. Prosimy zatem Księdza Prałata, aby zechciał być ambasadorem naszej idei w Stolicy Apostolskiej.

Większość uczestników pielgrzymki odwiedzała już Włochy, jednak tym razem wszyscy jedziemy w szczególnej intencji, W SŁUŻBIE ŻYCIU ! Prosimy o przekazanie naszego przesłania Jego Ekscelencji i podpowiedzenie nam jakie kroki powinniśmy uczynić w dalszej kolejności, by nasza prośba do Księdza Arcybiskupa mogła stać się faktem.

Ufamy mocno, że Błogosławieństwo Pasterskie Księdza Arcybiskupa będzie dla nas umocnieniem w świadczeniu o wartości każdego życia ludzkiego nie tylko na czas pielgrzymki, ale i na każdym miejscu naszej codziennej posługi drugiemu człowiekowi. Proszę o przyjęcie wyrazów szczerego szacunku i najserdeczniejszych pozdrowień
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki.

Piotr Klima   
– wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, czł. Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here