Rzeki dzielą, rzeki łączą

0

Gmina Krzyżanowice zrealizowała w partnerstwie z czeskim miastem Bohumin projekt "Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie".

Celem projektu była budowa przystani kajakowych na rzekach Odrze i Olzie, organizacja 4 imprez wodniackich, zakup sprzętu wodniackiego – kajaków i wyposażenia dla kajakarzy. W Bohuminie wybudowano przystanie na Odrze na prawym brzegu – w dzielnicy Pudlov tzw. "Antošovická lávka" w Starym Boguminie oraz na lewym brzegu Olzy w miejscowości Věřňovice.

- reklama -

 

 

Po polskiej stronie wybudowano 2 przystanie na lewym brzegu Odry w Zabełkowie i w Krzyżanowicach. Projekt obejmuje również budowę drewnianych altan, tablic informacyjnych oraz  zagospodarowanie terenu wokół a także przystani oraz promocję czesko-polskiej współpracy w formie wspólnych akcji oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

 

 

Celem projektu jest rozwój ruchu turystycznego na terenie pogranicza, uatrakcyjnienie regionu przemysłowego i rozszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców. Podniesienie świadomości miejscowych obywateli i gości dotyczącej ciekawostek w przygranicznych miejscowościach, piękna przyrody  i rzek, podniesienie bezpieczeństwa  turystów, umożliwienie dużej liczbie obywateli i turystów oraz początkującym wodniakom korzystanie z nowego, rozwijającego się produktu turystycznego – turystyki wodniackiej.

 

 

Projekt realizowany był w latach 2010 -2011 i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013  „Przekraczamy granice”.

Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Dziedzina wsparcia 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

Data podpisania umowy: 08.06.2010 r.

Całkowity koszt projektu:  1.521.571,92 PLN

Koszty Miasta Bohumin: 1.111.492,80 PLN

Koszty Gminy Krzyżanowice: 410.079,12 PLN

Dofinansowanie dla Gminy Krzyżanowice:  85% – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  348.567,24 PLN

Czas realizacji projektu: 01.06.2010 r. – 31.11.2011 r.

 

 

 

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here