Opłaty za przedszkole uzależnione od dochodów?

Robert Myśliwy proponuje rozważenie koncepcji, w której zamożniejsi rodzice płaciliby więcej za pobyt ich dzieci w przedszkolach. Sprzeciwia się temu Artur Jarosz. – Czemu ktoś kto dobrze zarabia ma być za to napiętnowany?

Koszty ponoszone przez gminę na utrzymanie przedszkoli wynoszą prawie 13 mln zł, podczas gdy wpływy od rodziców to zaledwie 2 miliony. Robert Myśliwy podczas czwartkowej komisji gospodarki miejskiej przypomniał prezydentowi, że ten kiedyś rozważał ustalenie stawki za pobyt dzieci w przedszkolu z uwzględnieniem dochodów osiąganych przez rodziców, tj. ci lepiej zarabiający mieliby ponosić stosunkowo wyższe opłaty. Radny chciał dowiedzieć się, czy wobec malejących wpływów do miejskiej kasy, możliwe jest wdrożenie tej koncepcji w życie.

- reklama -

 

W czasie gdy zaczęły obowiązywać nowe przepisy odnośnie naliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, prezydent rzeczywiście – wśród kilku innych – rozważał takie rozwiązanie. Wydaje się jednak, że raczej czysto teoretycznie, gdyż pomimo iż zgodnie z prawem miałby taką możliwość, raczej nie kwapi się do zastosowania go w praktyce. – Cieszę się jednak, że radni podnoszą takie kwestie, bo takie zmiany, gdyby rzeczywiście miały zajść, będą zależały także od nich – powiedział Lenk.

 

Radny Artur Jarosz chciałby uniknąć sytuacji, w której lepiej zarabiający mieliby być za to napiętnowani. – Ci ludzie, oprócz tego że są lepiej sytuowani, ponoszą także relatywnie większe obciążenia na rzecz ogółu w postaci płacenia większych podatków – stwierdził. W jego opinii wszelkie opłaty ustalane przez samorząd, w tym i te za przedszkola, nie powinny być różne dla biedniejszych i bogatszych, a jednakowe dla wszystkich. Miasto może ewentualnie wspomagać biedniejszych w ponoszeniu niektórych opłat.

 

– Ale jeśli gmina dzięki zróżnicowaniu systemu opłat mniej wyda na przedszkola, będzie mogła więcej wydać ina nne przedsięwzięcia, np. na drogi. To nie jest napiętnowanie, bo korzyść odniosą wszyscy, również ci dobrze zarabiający – zastrzegł Myśliwy.

 

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here