CKU otwarte na kształcenie osób niepełnosprawnych

0

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką otwartą na kształcenie osób niepełnosprawnych, zarówno ruchowo jak i intelektualnie. CKU posiada wykwalifikowaną do tego kadrę oraz możliwości techniczne.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu wykształceni są w zakresie oligofrenopedagogiki, co jest konieczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W placówce stworzone zostały możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego dla osób z orzeczeniami o różnym stopniu niepełnosprawności. – Prowadzimy zajęcia praktyczne dla Ponadgimnazjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w zawodzie Pamiątkarz. Zajęcia te skierowane są do uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – informują w placówce. W CKU odbywa się także kształcenie praktyczne w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Są możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych ruchowo w Policealnej Szkole dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w formach pozaszkolnych w postaci różnych kursów zawodowych. Osoby niepełnosprawne coraz częściej korzystają z tych możliwości. Szkoła posiada dostosowane pracownie oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że stworzenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego możliwości kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych umożliwiło im bezproblemowe zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności zawodowych co wspiera dalszy ich rozwój. Kontakty z ludźmi, zawieranie nowych znajomości pozwalają rozwijać życie społeczne, co pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie osób niepełnosprawnych.

- reklama -

 

 

 

 

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here