Starosta po raz kolejny wręczy nagrody „Mieszko”

Do końca grudnia można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2012" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagroda przyznawana jest corocznie.Nagroda może być przyznawana w następujących kategoriach:
1) twórczość literacka,
2) animacja kulturalna,
3) twórczość plastyczna,
4) twórczość estradowa – taniec,
5) twórczość estradowa – muzyka,
6) szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku.

Starosta, poza w/w kategoriami, może przyznać nagrodę honorową za całokształt dorobku kulturalnego.

- reklama -

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) instytucje działające w sferze kultury,
2) stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
3) organizacje pozarządowe,
4) wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu raciborskiego i prezydent miasta Racibórz,
5) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 30,
6) Kapituła Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD …" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, na swoim posiedzeniu.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien w szczególności zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata i jego adres,
3) informacje o osiągnięciu bądź osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana
wraz z udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi,
wydawnictwa),
4) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie ponadlokalnego charakteru osiągnięcia bądź osiągnięć,
5) wyrażenie woli kandydata:
a) zgoda na kandydowanie do Nagrody,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski rozpatruje Kapituła Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD …" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Wnioski są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Edukacja.html Bliższych informacji o Nagrodzie udziela Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 32 45 97 308.

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here