Agencja Rynku Rolnego: można składać wnioski o dopłaty

0

ARR informuje, że w okresie 15.01-25.06.2013 można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunki wspomnianych dopłat. Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

- reklama -

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.
Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz nowy wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

źródło: powiatraciborski.pl, publ. /żet/

—————————————————————————————————————————

 

 

 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

 
Dodaj!

 
—————————————————————————————————————————-

Polecamy również:

"Rolnicy są sami sobie winni, bo orzą aż do asfaltu"

Rolnicy z Krzanowic narzekają na to, że samochody osobowe jeżdżą drogami użytku rolnego i dezorganizują im pracę. Chcą, aby jedną z takich dróg, pomiędzy Bojanowem a Wojnowicami, całkowicie zamknąć dla samochodów.

Poseł Siedlaczek namawia do GMO?

Wczoraj w sejmie dyskutowano o zmianie ustawy o nasiennictwie. Opozycja zarzuca, że dopuszczono w niej możliwość uprawy w Polsce roślin modyfikowanych genetycznie. Do przyjęcia ustawy namawiał Henryk Siedlaczek.

Krzyżanowice: pieniądze dla mikroprzedsiębiorstw

Wkrótce LGD Morawskie Wrota rozpocznie nabór wniosków na trzy konkursy: małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Do rozdysponowania jest blisko 500 tys. zł.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here