Zbiornik Racibórz Dolny: jak wpłynie na życie w regionie?

RZGW w Gliwicach przesłał raciborskim radnym informacje dotyczące samego zbiornika Racibórz Dolny jak i wpływu jaki jego budowa wywrze na faunie i florze, a także lokalnym krajobrazie.

Temat budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" będzie dominującym tematem na najbliższej sesji rady miasta Racibórz. Raciborscy radni otrzymali informację z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczącą m. in. parametrów zbiornika i zagrożeń jakie niesie jego budowa.

Aktualnie trwają prace przy wycince drzew na terenie planowanej budowy zbiornika. Polder ma mieć powierzchnię 26,3 km2, z czego 23,3 proc. znajdzie się w granicach administracyjnych Raciborza, 34,7 proc. gminy Krzyżanowice, 1,4 proc. gminy Kornowac, a 40,6 proc. gminy Lubomia.

 

- reklama -

Polecamy również artykuł: Kampania prezydencka z wielką wodą w tle?
 
Budowa zbiornika zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowego Raciborzowi, Kędzierzynowi-Koźle, Krapkowicom, Opolu, Brzegowi, Oławie i Wrocławiowi. Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji wyniesie 185 mln3. Ogółem bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych 297,5 tys. ha terenu zamieszkiwanego przez 1,3 mln osób.

Zapora czołowa zbiornika znajdzie się od strony północnej kilkaset metrów poniżej rozwidlenia Odry na dwa koryta: Odry Miejskiej i Kanału Ulga, od strony wschodniej czasza będzie ograniczona nasypem linii kolejowej Markowice – Olza, a od strony zachodniej nasypem linii kolejowej Racibórz – Chałupki. Całkowita długość zapory czołowej wyniesie 4000 m. Zbiornik oplecie 12 km dróg serwisowych.

Realizacja inwestycji nie wywoła istotnego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaznacza, że na etapie funkcjonowania polderu wystąpią oddziaływania akustyczne, jednakże ich charakter będzie krótkookresowy, lokalny, powtarzalny, a co za tym idzie – mało uciążliwy. RZGW w Gliwicach dostrzega w budowie zbiornika negatywny element, jakim będzie wprowadzenie do krajobrazu obwałowań polderu, jednakże problem ten został zminimalizowany dzięki wytyczeniu wałów przy wykorzystaniu ukształtowania doliny Odry, skarp tarasów zalewowych i istniejących nasypów kolejowych i drogowych.


Polecamy również artykuł: Zbiornik Racibórz: Co nas czeka?

 

Budowa zbiornika będzie miała negatywny wpływ na lokalną faunę i florę. – Straty w powierzchni siedlisk, jakie pojawią się na etapie funkcjonowania polderu Racibórz Dolny poniżej polderu, przy redukcji zalewu do wody 5 proc. nie osiągną poziomu szkody znaczącej. Redukcja zalewów do wody 5 proc. jest także bezpieczna dla zachowania większości gatunków fauny (…) Eksploatacja zbiornika również nie wywoła negatywnych oddziaływań na stwierdzone w czaszy polderu siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin. Są to typowe elementy dolin rzecznych i ich okresowe zalewanie zwykle nie ma na nie negatywnego wpływu – informuje dyrekcja RZGW w Gliwicach. Na budowie zbiornika ucierpi przede wszystkim ptactwo Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska, jednakże zdaniem RZGW w Gliwicach oddziaływanie to nie wpłynie w sposób istotny na strefę.

Ponadto w strefie oddziaływania prac znajdzie się 16 stanowisk archeologicznych. Obiekty te są bezpośrednio zagrożone zniszczeniem w wyniku planowanych prac. – W celu ich skutecznej ochrony niezbędne będzie wykonanie ratowniczych badań archeologicznych – zauważa dyrekcja RZGW w Gliwicach.

Na terenie polderu znajdują się 7 wielkich złóż kruszywa (60 mln3). Obecnie jego wydobyciem zajmuje się 17 podmiotów gospodarczych. Zbiornik zostanie zalany dopiero po całkowitym wyczerpaniu złóż.

/Wojciech Żołneczko/
——————————————————————————————————————–
Polecamy również:

H. Siedlaczek: zielone światło dla zbiornika Racibórz Dolny!

Poseł Henryk Siedlaczek informuje o zielonym świetle Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Co jeszcze dzieli nas od rozpoczęcia prac przy budowie zbiornika?

Zbiornik Racibórz Dolny: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę

Po 15 latach oczekiwań wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wydał pozwolenie na budowę zbiornika Racibórz. Inwestor, czyli RZGW, już we wtorek może ruszyć z pierwszymi pracami ziemnymi. Zbiornik ma być gotowy w 2017 roku.

Zbiornik Racibórz: Co nas czeka?

Wczoraj wojewoda śląski wydał pozwolenie na budowę zbiornika. Dziś radni powiatowi dowiedzieli się, jakie będą następne kroki w realizacji inwestycji, której zakończenie szacowane jest na 2017 rok.

Prezydent Komorowski przestraszył się pogody?

Raczej nie dojdzie do skutku spotkanie w Lubomii, na którym Bronisław Komorowski z wojewodą śląskim mieli przedstawić aktualne plany budowy zbiornika Racibórz. Ze względu na pogodę przylot prezydenta odwołano.

Odra żeglowna od Kędzierzyna-Koźla do Szczecina?

Prezes PGE Krzystof Kilian apeluje o nowy cel strategiczny dla Polski porównywalny z przygotowaniami do Euro2012. Celem tym powinno być usprawnienie żeglowności Odry od Kędzierzyna-Koźla po Szczecin.

——————————————————————————————————————–

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!

——————————————————————————————————————–

- reklama -

4 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here