Fundusz chce i potrafi wdrażać unijne środki na środowisko

Projekty środowiskowe dofinansowane ze środków europejskich dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą są – zgodnie z planem – w końcowej fazie realizacji.

Tak stwierdzono podczas zorganizowanej 9 grudnia w Katowicach konferencji beneficjentów, podsumowującej sześcioletnie efekty wdrażania największego w Europie programu pomocowego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość 17 realizowanych w województwie śląskim przedsięwzięć sięga 800 mln zł. Trzynaście zadań dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, trzy projekty związane są z gospodarka odpadami, a jeden z ochroną powierzchni ziemi.

Inwestycje te wspierane są unijnymi dotacjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostanie ponad 348 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepompowni, modernizowane są trzy oczyszczalnie ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospodarowania odpadów. Oczyszczony i zabezpieczony przed powtórną degradacją zostanie staw Kalina w Świętochłowicach.

- reklama -
W trakcie konferencji prasowej, towarzyszącej spotkaniu władz gmin korzystających z wsparcia z programu Infrastruktura i Środowisko, zaprezentowano stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP. Opowiedzieli się oni za tym, by w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wojewódzkie fundusze nadal szeroko uczestniczyły we wdrażaniu części środowiskowej krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W stanowisku swym marszałkowie województw wyrazili zaniepokojenie propozycją resortu infrastruktury i rozwoju wyłączenia funduszy z systemu wdrażania POIiŚ. Wskazali, że pozostawienie tej funkcji wyłącznie NFOŚiGW będzie oznaczało centralizację systemu sprzeczną z zamierzeniami oraz oczekiwaniami Komisji Europejskiej akcentującą efektywny, bliski odbiorcom charakter systemu wdrażania Programu.

Arkadiusz Chęciński, członek Zarządu Województwa Śląskiego podkreślał, że bez europejskich inwestycji wdrażanych i rozliczanych w imieniu ministra środowiska przez Wojewódzki Fundusz, gospodarczy i cywilizacyjny rozwój regionu nie mógłby być tak dynamiczny. Bernard Błaszczyk –dyrektor regionalny ochrony środowiska akcentował to, że zadania ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu czy nowoczesnej gospodarki odpadami mają w większości typowo regionalny i lokalny charakter. Stąd samorządy realizujące te przedsięwzięcia tak bardzo cenią sobie odpowiedzialnych, kompetentnych i znających lokalne uwarunkowania partnerów jakimi są wojewódzkie fundusze – stwierdził B. Błaszczyk.

Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach pytany przez dziennikarzy o przygotowanie do zrealizowania oczekiwań stawianych w nowej perspektywie finansowej powiedział, że katowicki fundusz chce i potrafi im sprostać w każdej formie, zwłaszcza, że przy wdrażaniu dotychczasowych unijnych środków udało się już stworzyć zgrany system administrowania i zarządzania tego typu projektami.

Z kolei Arkadiusz Chęciński zadeklarował, że planując nowe programy w zakresie ochrony środowiska zarząd województwa wspólnie z wojewódzkim funduszem, do przyszłej perspektywy przygotowuje się na starych zasadach, a wicewojewoda śląski Andrzej Pilot odnosząc się do możliwości rezygnacji z zaangażowania wojewódzkich funduszy we wdrażanie elementów nowego programu Infrastruktura i Środowisko uznał, że „dobrego nie należy poprawiać”.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here