M. Lenk dokonał przeglądu wojsk, które będą walczyć z zimą

Nadejście zimy jest pewne niczym amen w pacierzu. Prezydent Mirosław Lenk co roku dokonuje przeglądu swoich "wojsk", którym przyjdzie zmierzyć się ze skutkami srogiej aury. Co z wynikami tegorocznego przeglądu?

Stan przygotowań służb miejskich na wypadek wystąpienia intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur lub ewentualnych przerw w dostawie prądu, wody był tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 13 grudnia w urzędzie miasta w Raciborzu.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Mirosław Lenk – prezydent Raciborza, kierownicy jednostek podległych Miastu Racibórz, zakładu gazownictwa, energetyki cieplnej oraz służb i straży,  przedstawili stan przygotowań do zimy w zakresie utrzymania dróg, funkcjonowania komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, pomocy bezdomnym i potrzebującym oraz zwierzętom. Z przedstawionych relacji wynika, że miasto przygotowane jest do zimy.

- reklama -

Omawiając temat pomocy osobom potrzebującym i bezdomnym w okresie zimowym poinformowano, że pracownicy OPS oraz Straż Miejska stale monitorują miejsca przebywania osób bezdomnych. Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił zasiłki celowe dla potrzebujących z przeznaczeniem na zakup opału. Na potrzeby Domu dla Bezdomnych „Arka N” Miasto przekaże 20 nowych koców. Chcący pomóc placówce mieszkańcy mogą dostarczać poduszki i koce na ul. Wiejska 18 a.


13 grudnia odbyło się posiedzenie gminnego Zespołu Zarządza Kryzysowego. Tematem spotkania było przygotowanie miasta na nadejście zimy.
Krzysztof Kowalewski z Przedsiębiorstwa Komunalnego, które prowadzi w mieście akcję zima na drogach poinformował o pełnej gotowości spółki do zimowych zadań związanych z utrzymaniem dróg i szlaków dla pieszych. W przypadku niskich temperatur spółka przygotowana jest również na ustawienie koksowników w miejscach o dużym natężeniu ludzi Kontakt z dyspozytorem Akcji Zima możliwy jest pod numerami telefonów: 324153424, po godzinie 22:00 tel. 324153181. Prezes spółki poinformował o trwających przygotowaniach do okresu zimowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Budy są ocieplone, przygotowana jest wysokoenergetyczna karma, oraz zwiększona zostanie ilość dyżurów pracowników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu przypomina o konieczności właściwego zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji i urządzeń wodociągowych. Zabezpieczenie wodomierza należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było dojście do niego. Jednocześnie przypominamy o obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym studzienek wodomierzowych i pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze. Spółka zwraca uwagę na konieczność sprawdzania co pewien czas stanu wodomierza i instalacji przyłączeniowej, ponieważ rozsadzenie ich przez lód,  może skutkować zalaniem pomieszczeń. W takiej sytuacji wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt klienta. Również nadmierne zużycie wody będące wynikiem rozsadzenia rury przez lód obciąża klienta spółki.

W trakcie posiedzenia zwracano uwagę na zagrożenia, które mogą wystąpić w związku z niskimi temperaturami:
– wychłodzenia/ zamarznięcia,
– iedrożne studzienki kanalizacyjne. Przy odśnieżaniu studzienki kanalizacyjne nie mogą być zatykane śniegiem, co powoduje ich niedrożność a tym samym brak odpływu wody z topniejącego śniegu i zalewanie placów, chodników, ulic,
– niedrożność przewodów wentylacyjnych, poprzez ich nadmierne uszczelnianie, które prowadzi do zaczadzenia tlenkiem węgla. Pamiętajmy, że tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny a przede wszystkim trujący.

Aby być bezpiecznym zimą należy pamiętać o:
– zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczeń,
– stosowaniu mikrowentylacji okien i drzwi,
– niezasłanianiu kratek wentylacyjnych,
– okresowych przeglądach kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych (należy przy tym korzystać z pomocy fachowców!),
– zakazie spalania czegokolwiek w niewentylowanych pomieszczeniach,
– zainstalowaniu czujników tlenku węgla w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina.

Prezydent zalecił podjęcie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa w pobliżu akwenów wodnych, egzekwowania przez Straż Miejską obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.

 

 POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Pomoc osobom bezdomnym na terenie Raciborza koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 1, tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643, 32/415 1888, fax 32/419 0659.

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu, tel. 500 161 425

Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego woj. śląskiego, nr całodobowy: 800 100 022

 W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:

 997 – POLICJA

 986 – STRAŻ MIEJSKA

 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

Ponadto na terenie Raciborza działają następujące instytucje, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc:

 Dom Dla Bezdomnych "Arka.N" i Noclegownia przy Domu dla Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Wiejska 18 A w Raciborzu, tel. 32 415 51 69, 32 417 85 56. Noclegownia czynna jest od godz. 18.00 do godz. 8.00

publ. /żet/
——————————————————————————————————————– 
Polecamy również:

Nabór do projektu "Drugiemu Człowiekowi"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu prowadzi nabór do ostatniej już edycji skierowanego do niepełnosprawnych projektu "Drugiemu Człowiekowi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Byłeś świadkiem rannej stłuczki na Reymonta?Powiadom policję

Raciborska policja szuka świadków kolizji z ranka 9 grudnia, kiedy to tir na wodzisławskich numerach rejestracyjnych doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym peugeotem, a następnie zbiegł.

Pomóż przedszkolu w Bieńkowicach wygrać wymarzony plac zabaw

Dzieci z przedszkola w Bieńkowicach marzą o nowym placu zabaw. Mogą go wygrać w plebiscycie firmy Novum, ale warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby głosów w głosowaniu. Głosować można do końca grudnia br.

——————————————————————————————————————– 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!

——————————————————————————————————————

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here