„Zaadoptuj Rzekę” wsparte przez WFOŚiGW

0

"Zaadoptuj rzekę" to projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat stanu naszych zasobów wodnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje nie tylko twarde projekty, których celem jest stworzenie przyjaznej środowisku infrastruktury. Pracownicy Funduszu zdają sobie sprawę z faktu, że równie istotnym jak te działania są akcje, których celem jest wypromowanie nowej mentalności w stosunku do otaczającej nas przyrody. Dlatego też wśród rozlicznych działań, które Fundusz bierze na swoje barki w związku z działaniami proekologicznymi są również działania edukacyjne, których celem jest krystalizacja postaw poszanowania i przyjaźni do natury. Jednym z takich działań jest projekt „Zaadoptuj rzekę”.

- reklama -

 

Fundusz podjął w dniu 10 kwietnia decyzję o przyznaniu na realizację tego przedsięwzięcia sumy ponad 20 tys. zł. Jest to projekt z powodzeniem realizowany już od 2005 r. przez Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja przy współpracy międzynarodowej i międzysektorowej. Jego celem jest przede wszystkim podniesienie świadomości na temat zasobów wodnych, a także poszerzenia wiedzy mieszkańców regionu na temat naszych rzek. Projekt ten stawia sobie jeszcze jeden cel – aktywizację społeczności lokalnych wokół potrzeby stanu naszych rzek. Projekt będzie przebiegał niejako w trzech fazach. W pierwszej fazie zostaną zorganizowane lokalne imprezy i działania przez placówki oświatowe. W tej fazie uczniowie będą mogli np. badać jakość wody, sprzątać brzegi rzek, organizować majówki nad rzekami i happeningi poświęcone konieczności oszczędzania tego cennego dobra, jakim jest woda.

 

W drugiej fazie projektu realizowany będzie konkurs Rzeka Roku. Zgłoszenia do tego konkursu będzie można składać do końca maja tego roku. W czerwcu odbędzie się posiedzenie kapituły projektu, natomiast rozstrzygnięciem będzie głosowanie internautów, które nastąpi we wrześniu. Trzecim elementem projektu będzie tzw. Big Jump 2015. Celem tego wydarzenia będzie propagowanie czystości rzek, zwrócenie uwagi na to jaki dzisiaj jest stan naszych zasobów wodnych oraz informacja na temat założeń ramowej dyrektywy wodnej. Akcja będzie polegać na symbolicznym wejściu uczestników do wody w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w całej Europie. Tym dniem będzie 12 lipca. Akcja ta jest częścią szerszego projektu pod nazwą BiG Jump Challange.

 

/l/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here