Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na raciborskim zamku

0

W środę na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono nauczycieli szkół podległych starostwu.

 

- reklama -

 

 

Były życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodego pokolenia, było wręczenie dorocznych nagród w dziedzinie edukacji oraz listów gratulacyjnych, a na zakończenie – program artystyczny.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć byłych i obecnych dyrektorów oraz nauczycieli, jak również pracowników szkół i placówek oświatowych. W święcie uczestniczyli także zaproszeni goście m.in.: wicewojewoda śląski Gabriela Lenartowicz, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami oraz związków zawodowych.  Gospodarza święta – samorząd Powiatu Raciborskiego –  reprezentował zarząd powiatu na czele ze starostą Ryszardem Winiarskim oraz radni powiatowi.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 477 nauczycieli oraz 139 pracowników administracji i obsługi. Rok szkolny 2015/2016 jest jednym z ważniejszych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 1 września 2015 r. w wyniku reorganizacji na bazie dotychczasowych 5 zespołów szkół swoją działalność rozpoczęły dwie nowe jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (CKZiU Nr 1) z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU nr 2) z siedzibą przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu.

Starosta Ryszard Winiarski poinformował o efektach przeprowadzonej reorganizacji szkół zawodowych i technicznych, przedstawił większe remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych oraz plany na najbliższe miesiące. Wśród tych ostatnich wymienił m.in. poprawę warunków kształcenia zawodowego w oparciu o środki w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Na koniec swojego wystąpienia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi złożył życzenia radości, satysfakcji z pracy oraz życzył, by w wykonywaniu zawodowych obowiązków zawsze towarzyszył im uśmiech.

Następnie starosta Ryszard Winiarski oraz wicewojewoda Gabriela Lenartowicz wręczyli Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom. W 2015 r. nagrodę otrzymali:
1) Joanna Gogulska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
2) Piotr Michalak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
3) Judyta Bortel – nauczyciel j. niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
4) Monika Janowska – nauczyciel j. polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
5) Joanna Opiela – nauczyciel j. hiszpańskiego i angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
6) Regina Gacka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
7) Zygmunt Kobylak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
8) Iwona Niklewicz – Wróbel – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
9) Małgorzata Warwas – nauczyciel języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
10) Tomasz Kostka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
11) Paweł Ptak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
12) Leszek Kuzdrowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
13) Patrycja Kozak – nauczyciel fizyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
14) Marek Klobuczek – nauczyciel wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
15) Andrzej Kapuśniak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
16) Damian Raida – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
17) Joanna Burszyk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
18) Hanna Nitefor – nauczyciel zajęć terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
19) Anna Zychowicz – nauczyciel języka niemieckiego i socjoterapii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
20) Remigiusz Luterek – wychowawca w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach

Następnie starosta wraz z członkiem zarządu powiatu Piotrem Olendrem wręczyli nagrody kadrze kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Nagrody otrzymali:

1) Marzena Kacprowicz – wicedyrektor oraz nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
2) Marek Ryś – wicedyrektor oraz nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
3) Zenon Sochacki – wicedyrektor oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
4) Andrzej Brzenczka – wicedyrektor oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
5) Ewa Konopnicka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
6) Jacek Kąsek – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
7) Sławomir Janowski – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

Po raz pierwszy wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Wyróżnionymi zostały:
1) Jolanta Bartosiewicz – sekretarz w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
2) Irena Dłubacz – główna księgowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu.

W 2015 r. 13 nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nastąpiło w Rybniku 30 września br. W trakcie dzisiejszej uroczystości wicestarosta Marek Kurpis oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Adrian Plura wręczyli listy gratulacyjne, które otrzymali:
1) Joanna Opiela – nauczyciel języka angielskiego i języka hiszpańskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
2) Beata Osowiecka – nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
3) Sylwia Patała – nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
4) Mariusz Wróbel – nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu
5) Anna Karwowska – Kosztyła – nauczyciel języka angielskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
6) Zofia Kośmider – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
7) Aleksandra Kalisz – nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
8) Beata Brzozowska – pedagog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
9) Helena Krettek – nauczyciel języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
10) Marek Kotwica – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
11) Grzegorz Szarata – nauczyciel przedmiotów informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
12) Dariusz Zuzok – nauczyciel zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
13) Bartłomiej Chromik – wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyła wicewojewoda Gabriela Lenartowicz. – Niech wszystkie życzenia płynące w tym wyjątkowym dniu się spełnią. – Mam nadzieję, że w tych sprzyjających oświacie okolicznościach – inwestycjach, poprawie warunków kształcenia, doświadczą Państwo także wzrostu prestiżu zawodu i dumy z pracy w szkolnictwie – powiedziała.

Następnie Aleksandra Jańska – przedstawiciel emerytowanych nauczycieli i dyrektorów odczytała wierszowane podziękowanie dla gospodarzy uroczystości.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił koncert w wykonaniu Marcina Jajkiewicza – wokalisty jazzowego, musicalowego i rozrywkowego, uczestnika programów rozrywkowych („Idol”, „Jaka to melodia”) oraz członka zespołu Tango Corazon Quintet Marcina Wyrostka.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here