Starostwo czeka na opinie o dotacjach na usuwanie azbestu

0

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020.

- reklama -

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2015.html

 

lub w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 337, e-mail: [email protected]

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here