Radny podpowiada, jak uatrakcyjnić Racibórz turystycznie

1

Muzeum zamkowe, jarmarki i Oktoberfest z raciborskim browarem, rekonstrukcje bunkrów w lesie Obora czy piętrowy autobus jeżdżący po Raciborszczyźnie – to niektóre pomysły Tomasza Cofały na turystykę weekendową.

 

- reklama -

Interpelacja radnego Tomasza Cofały (pierwszy widoczny w całości z prawej):

 

Od początku kadencji 2014-2018 naszą uwagę przykuwają tematy związane z rozwojem gospodarczym Miasta Raciborza. Szukamy rozwiązań pozwalających zachować obecne miejsca pracy oraz dających szanse na powstanie nowych. Szczególnie zależy nam na ludziach młodych  i wykształconych szukających swoich szans poza granicami naszego miasta. Dużą nadzieję pokładamy w rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, połączeniu drogowym z autostradą A1 oraz zagospodarowaniem terenu po byłej cukrowni.

Jestem przekonany, że w naszych działaniach nie powinniśmy również zapominać o możliwościach rozwoju miasta tkwiących w TURYSTYCE. Jak podają opracowania WTTC turystyka stanowi jedną z największych gałęzi gospodarki światowej – generuje 9% światowego PKB, 6% światowego eksportu oraz 260 mln miejsc pracy. Ta sama organizacja przekonuje, że 1 dolar zainwestowany w turystykę wygeneruje 3 dolary zysku, a jedno miejsce pracy stwarza możliwość zatrudnienia dodatkowych trzech osób.

Z uwagą przeczytałem więc aktualną „STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2013-2017” Zauważyłem także, że wiele zapisów tego dokumentu zostało dzięki pracy Pana i podległych pracowników zrealizowane lub jest w trakcie realizacji.

 
    
W związku z tym chciałbym zainteresować Pana moim pomysłem dotyczącym podjęcia próby weryfikacji tego dokumentu pod kątem nowych możliwości, źródeł finansowania oraz zmian preferencji turystycznych. Przeprowadzone rozmowy z pracownikami Muzeum, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Archiwum potwierdzają potencjał tych instytucji. Jestem przekonany, że turystyka w naszym mieście może stać się ważnym źródłem dochodów oraz zjawiskiem społecznym budującym tożsamość miejsca. Turystyka wpłynie na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury, a przez to na jakość życia naszych mieszkańców.

Miasto Racibórz posiada zróżnicowane oraz oryginalne produkty turystyczne, które wymagają jedynie większej promocji oraz wprowadzenia odważnych marketingowych rozwiązań. Uważam, że wraz z obecną perspektywą funduszy europejskich nastał odpowiedni czas, aby w grupie przedstawicieli instytucji sektora turystycznego oraz okołoturystycznego, gestorów bazy turystycznej, instytucji kościelnych i samorządu szukać możliwych do realizacji pomysłów dalszego rozwoju turystyki. Budowanie nowych atrakcji turystycznych poprzez ich rozwój i promocję okazuje się ważnym elementem, z którego skorzystają także inne branże gospodarcze lub działalności podejmowane w mieście. Jestem przekonany, że zaproponowane    w dalszej części atrakcje turystyczne w pierwszej kolejności docenią mieszkańcy naszego miasta.

W tym miejscu pozwolę sobie przedstawić Panu pomysły dotyczące uatrakcyjnienia markowych produktów Miasta Raciborza. Propozycje dotyczą utworzenia nowych szlaków turystycznych do wymienionych obiektów, powiększenia oferty już istniejących o dodatkowe funkcje oraz wskazanie innych możliwych. Jednym słowem „Racibórz na weekend”.

MUZEUM ZAMKOWE

Powstanie na terenie Zamku Piastowskiego oddziału Muzeum znacznie zwiększy liczbę turystów odwiedzających dawny gród. Prezentacje eksponatów historycznych np.: w formie Zbrojowni lub wystaw okolicznościowych związanych z wydarzeniem historycznym jest magnesem przyciągających miłośników historii, kultury i naszej tradycji. Taka forma prezentowania eksponatów historycznych jest również szczególnie atrakcyjna dla rodzin z dzie-ćmi. Uważam, że możliwość spędzenia czasu w Muzeum Zamkowym przyciągnie turystów ukierunkowanych na przeżycia intelektualne. Natomiast potrzeby gastronomiczne turystów może zapewnić prywatny sektor.

Jednocześnie proponuję powiązanie nowego obiektu z oddziałami przy ulicach Chopina oraz Gimnazjalnej przez wprowadzenie specjalnych biletów. Mam tu na myśli stosowaną w innych muzeach promocję „kupując jeden bilet zwiedzasz trzy obiekty muzealne”. Dodatkowo bilety mogą zawierać reklamę lokalnego przedsiębiorcy, który może partycypować w kosztach wydrukowania biletów lub innych materiałów tematycznych.  

JARMARKI i OKTOBERFEST Z RACIBORSKIM BROWAREM

Proponuję wykorzystanie w weekendy dziedzińca Zamku Piastowskiego do organizacji dodatkowych jarmarków tematycznych oraz wprowadzenie nowej imprezy w miesiącu październiku na wzór tzw. Oktoberfest. Celem tej imprezy będzie promocja reaktywowanego  z dużym sukcesem Browaru Raciborskiego oraz lokalnych producentów żywności. Obecnie wśród turystów odnotowywany jest silny trend w kierunku zdrowej, tradycyjnej i lokalnej żywności. Tradycje naszej ziemi, lokalne rolnictwo oraz gastronomia doskonale zaspokoją potrzeby mieszkańców i turystów. Mogą stać się ważnym budulcem ciekawych i tematycznych jarmarków oraz spotkań zamkowych. W tym miejscu zaznaczę jeszcze, że Browar otrzymał zgodę Urzędu Miasta Racibórz na oficjalne wykorzystanie herbu. Myślę więc, że tym samym możemy zaliczyć ważone według dawnych receptur raciborskie piwo do produktów markowych oraz żywo związanych z naszym miastem.

WIEŻA CIŚNIEŃ JAKO MUZEUM TECHNIKI

Nowym i ciekawym produktem turystycznym może okazać się także wieża ciśnień przy ul. 1-Maja. Wykorzystanie dawnej wieży ciśnień, jako lokalnego muzeum techniki oraz punktu widokowego może doskonale wpisać się w powstające trasy turystyczne. Już dziś na terenie ZWiK jest wiele eksponatów techniki wartych pokazania. Udostępnienie ich zwiedzającym w ramach pieszej trasy turystycznej miasta, korzystnie wpłynie na rozwój weekendowej turystyki.

BUNKRY W LESIE OBORA

Proponuję również rekonstrukcje bunkrów znajdujących się w lesie Obora oraz poprowadzenie do nich trasy turystycznej. Jestem przekonany, że propozycja spotka się z zainteresowaniem osób korzystających z lasu Obora. Wśród tych osób jest wiele rodzin z dziećmi, dla których każda atrakcja nawiązująca do czasów wojennych jest warta odwiedzenia. W przyszłości opiekę nad bunkrami może przejąć grupa rekonstrukcyjna lub jednostka strzelecka uatrakcyjniająca to miejsce o posiadane eksponaty militarne.

PIESZE TRASY TURYSTYCZNE

Uważam, że ważnym elementem zwiedzania naszego miasta oraz bodźcem dającym szansę rozwoju lokalnej gastronomii będą trasy turystyczne. Dzięki ustawieniu na tle obecnej zabudowy estetycznych plansz z opisem wybranych miejsc. Powstanie odpowiedni zarys tras turystycznych, jakich do tej pory nie posiadało miasto. W powstającej trasie turystycznej można uwzględnić wszystkie obiekty muzealne i historyczne miasta. Równolegle może powstać druga trasa turystyczna obejmująca atrakcje przyrodnicze naszej ziemi. Utworzenie takich tras i ich dobra promocja może przyczynić się do powstania punktów z lokalnymi potrawami, które dodatkowo będą uatrakcyjniać turystom zwiedzanie naszego miasta.

BASEN ZEWNĘTRZNY PRZY AQUAPARKU H2O OSTRÓG

Proponuję powrócenie do projektu budowy basenu zewnętrznego przy obecnym Aquaparku H2O Ostróg. Jednym ze sposobów promocji tego obiektu jest dołączenie do oferty hoteli czy restauracji zniżek na wstęp do Aquaparku lub innych obiektów OSiR np.: siłowni, kręgielni, a w przyszłości także jaskini solnej. Z informacji prasowych wynika, że także w Kędzierzynie- Koźlu ma powstać podobny obiekt z basenem zewnętrznym. Może on stanowić konkurencje dla naszego H2O, a w konsekwencji odebrać nam potencjalnych klientów. Dlatego ważne jest, aby w bardzo dobrym okresie funkcjonowania Aquaparku H2O Ostróg podjąć starania budowy basenu zewnętrznego.

DODATKOWA STACJA ROWEROWA

Jak ustaliłem w od miesiąca czerwca br. z wypożyczalni rowerowej skorzystało ok 400 osób. Wnioskuję, że zainteresowanie mieszkańców i turystów możliwością zwiedzania naszego miasta na dwóch kółkach jest duże. Myślę, że pomysł wypożyczalni rowerów jest dobry i wymaga dalszego rozwoju. Powstanie drugiego punktu odbioru i zwrotu rowerów na Kampingu Obora wpłynie na rozwój bazy noclegowej oraz sąsiadujących miejsc na mapie turystycznej miasta. Pozwoli także zmotoryzowanym turystom pozostawić samochód u bram Raciborza i zwiedzać nasze miasto na rowerze. Obecność wypożyczalni zachęci również do zwiedzenia Arboretum oraz lasu Obora z jego atrakcjami.
    

LAS OBORA I ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Niewątpliwa atrakcją naszego miasta jest las Obora. Jako miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi, dostarczające wyciszenia spacerującym oraz atrakcyjne dla osób uprawiających sport tworzy niepowtarzalny klimat. Obecnie miejsce to wymaga tylko nakładów na wyposażenie ścieżek w obiekty dydaktyczne (plansze, mini budki) informujące o występujących w danym miejscu roślinach i zwierzętach. Potrzebuje również poprawy stanu technicznego urządzeń sportowych oraz postawienia tablic informacyjnych opartych na narracjach, historiach, lokalizacji miejsc odpoczynku i ciekawostkach historycznych. W przyszłości na terenie istniejącego minizoo mogłyby powstać otwarte wybiegi ze zwierzętami domowymi, które byłyby dokarmiane przez dzieci z odpowiednich automatów z karmą.

AUTOBUS PIĘTROWY

Ciekawy i atrakcyjny dostęp do wszystkich skarbów ziemi raciborskiej może być zapewniony dzięki autobusowi piętrowemu z przewodnikiem turystycznym. Autobus kursowałby w weekendy w okresie od wiosny do jesieni po wyznaczonych trasach. Może również obsługiwać imprezy uwzględnione w kalendarzu wydarzeń oraz pozostałe dni wolne od pracy. Autobus stałby się także atrakcją dla szkolnych wycieczek, grup zorganizowanych i rodzin z małymi dziećmi. Finansowanie utrzymania autobusu mogłoby pochodzić od sektora turystycznego zainteresowanego wykupieniem przestrzeni reklamowej dla swojej oferty hotelowej lub gastronomicznej.

PROMOCJA

„Racibórz na weekend” to hasło, które w swoim zamierzeniu ma zachęcić mieszkańców oraz przyjezdnych turystów do skorzystania z produktów turystycznych miasta. Aby jednak tak się stało potrzebna jest promocja Raciborza w postaci:
plansz przy autostradach w okolicy węzła Sośnicowice i Krapkowice, przy przejściu granicznym w Chałupkach,
utworzenia z sektorem prywatnym aplikacji informującej o atrakcjach, promocjach w punktach gastronomicznych, promocjach w obiektach sportowych i muzealnych, itp.,
powstania nowych stref z internetem dla młodych turystów: np.; przy obiektach turystycznych,
wprowadzenia biletów powiązanych z różnymi produktami np.: „przy zwiedzaniu jednego obiektu – zniżka na drugi”,
przywrócenia usług przewodników miejskich, szkolenia dla nowych przewodników,
wprowadzenia kart muzealnych oferujących wstęp do wszystkich obiektów muzealnych miasta,
profilowania oferty, także w wymiarze praktycznym (np. „odwiedź bezpłatnie” – zestawienie atrakcji turystycznych miasta dostępnych bezpłatnie wg dni tygodnia/miesiąca/roku, „promocja dla rodzin”, itp.,
modernizacja podstrony internetowej www.raciborz/turystyka o zaproponowane zmiany,
wykorzystania do ruchu turystycznego obiektów sakralnych, w tym kościoła pielgrzymkowego p.w. Matki Bożej, wieży kościoła WNMP,

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Otwarte konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w formie dotacji. Aktualny konkurs przewiduje składanie ofert do dnia 20.11.2015 roku.
Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki na 2016 rok:
– Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.
– Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.
– Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski.
– Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.
– Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.

2. Fundusze europejskie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego- pożyczka
Typy projektów:
Możliwość wspierania inwestycji z zakresu odnowy miast – tego typu inwestycje będą obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy inwestycji zaliczyć można również inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem: zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej; a także inwestycje ukierunkowane na: polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP). W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować całe obszary lub pojedyncze budynki. Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski nie może przekraczać 50 mln zł. Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio wynikać z Programów Rewitalizacji, które powinny być spójne z Narodowym Planem Rewitalizacji.

5.3 Dziedzictwo kulturowe –nabory od 2016 roku.
Typy projektów:
1 Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.
Typ beneficjenta: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

3. Program współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.
2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego, jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.
W ramach priorytetu inwestycyjnego zostanie wsparty zbiór działań, które będą ukierunkowane na wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na obszarze wsparcia w turystyce, zwiększenie znaczenia okołoturystycznych gałęzi w gospodarce lokalnej i regionalnej oraz wzrost zatrudnienia w branży turystycznej i w branżach z nią związanych. Dla osiągnięcia tego celu realizowane będą następujące typy działań:

– Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego

– budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), w tym uzupełniająca infrastruktura turystyczna ułatwiająca korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.),
– budowa, rekonstrukcja, przebudowa modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.).

4. Program rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki .
Kolejny termin składania wniosków w 2016 roku.

ZAKOŃCZENIE

Kończąc pozostawiam Panu ocenę moich propozycji pod kątem przydatności całościowej w ramach „STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA RACIBÓRZ” Mam jednak nadzieję, że moje propozycje okażą się przydatnym uzupełnieniem obecnej oferty turystycznej miasta. Przedstawiając swój punkt widzenia na temat turystyki oraz rozwoju gospodarczego naszego miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszelkie zmiany winny być przeprowadzane
w kontekście obecnych potrzeb turystycznych, realizacji celów i z uwzględnieniem poniesionych nakładów.

Zachęcam jednak Pana do podjęcia tego tematu przy udziale samorządu, inwestorów prywatnych oraz wszystkich podmiotów rynku turystycznego. Uważam, że potencjał turystyczny naszego miasta jest bardzo duży, a poniesione w początkowym okresie wydatki powrócą  do miejskiego budżetu w formie podatków.

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. A mnie najbardziej kręci ten autobus, bo i turystów u nas setki dziennie, i wiadukty kolejowe wysokie, a ten przewodnik to i po nimiecku godoć poradzić musi skoro ma być u nas oktober… (nazwa jest chyba zastrzeżona jak dobrze pamiętam przez władze landu Bawaria) zamiast „święta piwa”, za czym zresztą optuję.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here