Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa

0

Śląscy policjanci dysponują nową publikacją naukową. Książka została przygotowana na kanwie konferencji naukowej, realizowanej w trakcie trwającego projektu: „Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Śląscy policjanci otrzymali kolejną publikację naukową do swoich bibliotecznych zbiorów. Książka nosi tytuł: „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa”. Została ona przygotowana na kanwie konferencji naukowej, realizowanej w ramach Projektu „Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne” (nr SS/2013/HEI/W/0049/U/0055), finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

- reklama -

 

 

 

 

Konferencję naukową zorganizowała 13 maja 2015 roku Katedra Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierowana przez prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Tak jak poprzednio, koordynatorem konferencji oraz całego projektu był dr Robert Netczuk. Również i tym razem honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich Śląski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Szkoły Policji w Katowicach oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, śląskiej policji, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele sądów powszechnych, innych służb mundurowych, straży przyrodniczych i komunikacyjnych, Sił Zbrojnych RP oraz podmiotów gospodarczych, oferujących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia, a także studenci.

 

Policjanci uczestniczący w wydarzeniu byli nie tylko słuchaczami, ale występowali także w roli prelegentów. Obrady konferencyjne odbyły się z podziałem na trzy panele, poświęcone problematyce prywatyzacji w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych oraz przejawów prywatyzacji zadań policyjnych, przybierających postać indywidualnych uprawnień obywatelskich w zakresie samoobrony (obrona konieczna) i samoochrony (prawo do posiadania broni palnej). Jednym z wątków poruszanych w trakcie konferencji było także zagadnienie udziału społeczności lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz problem prawnych aspektów monitorowania przestrzeni publicznej w celach prewencyjnych.

 

Ze strony Policji referaty wygłosili: podinsp. Krzysztof Zborowski, podinsp. Mieczysław Wnuk, podinsp. Jacek Szoplik (Wydział Postępowań Administracyjnych) oraz insp. Jarosław Kaleta (Komendant Szkoły Policji w Katowicach). Każdy z uczestników konferencji otrzymał egzemplarz publikacji.

 

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here