PWSZ będzie współpracować z Gminą Krzyżanowice

stachura utracki

Celem podpisanej umowy jest określenie zasad długoterminowej współpracy zmierzającej do skutecznego pozyskania środków oraz realizacji projektów o charakterze transgranicznych.

- reklama -

We wtorek, 9 maja 2017 roku, nastąpiło podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i Gminą Krzyżanowice. Raciborską uczelnię reprezentowała JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, gminę z kolei Wójt Grzegorz Utracki. Celem zawartej w Urzędzie Gminy Krzyżanowice umowy jest określenie zasad długoterminowej współpracy zmierzającej do skutecznego pozyskania środków oraz realizacji projektów o charakterze transgranicznych. Strony zwróciły uwagę na potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju naukowego i gospodarczego Dorzecza Górnej Odry, m.in. poprzez inicjowanie przedsięwzięć obejmujących przygotowanie koncepcji i planów zagospodarowania tego obszaru w oparciu o potencjał turystyczny, historyczny, przyrodniczy, a także gospodarczy. Wyraziły również wolę współdziałania na rzecz pozyskiwania przez studentów raciborskiej uczelni dodatkowych kompetencji, umiejętności praktycznych oraz możliwości sprawdzenia dotychczasowo nabytej wiedzy przy wykorzystaniu potencjału Gminy. Wykonawcą postanowień umowy ze strony PWSZ będzie Instytut Architektury.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here