Konsultacje w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”

powiat raciborski
Powiat raciborski.

Konsultacje dotyczące projektu będą prowadzone od 16 października do 3 listopada.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

- reklama -

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 16 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2017.html lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here