Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017
Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

Do 30 listopada br. trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017. Ta doroczna nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

- reklama -

Kandydatury do Nagrody „Mieszko AD 2017” można składać w następujących dziedzinach:
– kultury,
– społecznej,
– promocji,
– całokształtu działalności.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2017 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017 otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj