Rada powiatu przyjęła budżet na 2018 rok

Rada powiatu przyjęła budżet na 2018 rok
Rada powiatu przyjęła budżet na 2018 rok

– Budżet jest nastawiony na realizację inwestycji – tłumaczy starosta Ryszard Winiarski, przedstawiając najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w przyszłym roku. Pozytywne opinie o dokumentach przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

- reklama -

21 grudnia na sesji Rada Powiatu Raciborskiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2032 oraz budżet powiatu na rok 2018. W zaplanowanych na 2018 rok dochodach i wydatkach powiatu raciborskiego odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok. 10% w dochodach i ok. 14% w wydatkach informował starosta Winiarski. Wzrost spowodowany jest absorbcją środków unijnych. Środki te planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. Różnica we wzroście pomiędzy dochodami a wydatkami o 4% wynika z faktu, że na każde zadanie zabezpieczony został wkład własny powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano w kwocie 122.714.032 zł, w tym bieżące 102.939.564 zł, a majątkowe 19.774.468 zł. W porównaniu do roku 2017 plan dochodów na 2018 rok wzrósł o ok. 10 %, tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na dochodach własnych oraz dochodach uzyskiwanych ze środków unijnych.

Dochody własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł. Dochody ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 63% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 9,7 mln zł, na realizację projektów unijnych.

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 11.067.522 zł, w tym:
– 1.067.522 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
– 10.000.000 zł z tytułu emisji obligacji.

Wydatki powiatu zaplanowano w kwocie 132.092.386 zł, w tym bieżące 102.617.918 zł, majątkowe 29.474.468 zł. W porównaniu do roku 2017 plan wydatków na 2018 rok wzrósł o ok. 14 %, tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na wydatkach własnych oraz wydatkach realizowanych ze środków unijnych.

Wydatki własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł, w tym m.in. o:
– 2 mln zł na wynagrodzeniach dla nauczycieli,
– inwestycje na drogach powiatowych.

Wydatki realizowane ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 65% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 13 mln zł, na realizację projektów unijnych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032.

Aby zrealizować w 2018 roku zadania inwestycyjne wynikające z WPF powiat planuje wyemitować obligacje w wysokości 10 mln złotych na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji planowanych projektów i zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na:
– Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim,
– Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim,
– Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska,
– Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia,
– Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka,
– Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu,
– Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, – etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej,
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach,
– Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu,
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here