Racibórz: Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne

Projekt zakłada dofinansowanie 80% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 7 kWp na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Raciborzu, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Miasto Racibórz przystępuje do programu dofinansowań inwestycji zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Raciborzu, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej. W przypadku otrzymania grantu mieszkaniec poniósłby tylko 20% kosztów zakupu i montażu takiej instalacji w swoim domu. Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy składać do 20 lutego. Urząd Miasta przeprowadzi dwa spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców – 30 stycznia i 13 lutego.

- reklama -

Miasto Racibórz zamierza pozyskać środki finansowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Celem programu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt zakłada dofinansowanie 80% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 7 kWp na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Raciborzu, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, w celu zasilania urządzeń codziennego użytku. Będzie wpięta do zewnętrznej sieci elektrycznej, dzięki czemu możliwe będzie przesłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną i umożliwiają obniżenie rachunków od 1200 zł do nawet 4000 zł rocznie.

Urząd Miasta zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się 30 stycznia i 13 lutego w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 o godzinie 17.00.

Wstępny nabór deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie prowadzony jest przez Miasto w celu oszacowania zapotrzebowania oraz opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji. Projekt będzie realizowany przez Miasto jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Deklaracje uczestnictwa wraz z ankietą należy złożyć w terminie 22.01-20.02.2018 w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz. Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie oraz druki formularzy można znaleźć na stronie Urzędu Miasta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz, pok. 202.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj