Jak wygląda koszenie trawników w Raciborzu?

0
koszenie trawy
Koszenie trawy.

Zieleń miejską podzielono na trzy strefy, w których realizowany jest harmonogram koszeń.

Zbliża się wiosna, co dla wielu osób oznacza początek prac w ogrodzie. Również Miasto Racibórz dba o zieleń. Koszona jest zieleń pasów przydrożnych, tereny zieleni miejskiej, nieużytki, a także teren toalety między ul. Ocicką i ul. Żorską oraz wybiegu dla psów przy ul. Lwowskiej i ul. Warszawskiej.

- reklama -

Koszenie zieleni przydrożnej obejmuje powierzchnię 145 697 m² na terenach płaskich i 25 105 m² na skarpach i rowach. W stosunku do lat 2014-2016 nastąpił wzrost powierzchni koszenia na terenach płaskich o ok. 20 tysięcy m². Koszone są pobocza, pasy zieleni przydrożnej, opaski bezpieczeństwa, pasy przeznaczone do ruchu pieszych lub postoju.

trawa

Do utrzymania wprowadzono nowe tereny, m.in. ul. Bosacką wzdłuż ścieżki rowerowej, ul. Przejazdową od ulicy Królewskiej do ulicy Siwonia, ul. Komunalną, Glinianą i Akacjową. Do utrzymania wprowadzono również nowe tereny na skarpach – w sumie ich powierzchnia wynosi 25 105 m². W tym przypadku Przedsiębiorstwo Komunalne musi zadbać o koszenie na nowych terenach, czyli na grobli, terenach przy ul. Kosynierów, Podmiejskiej, Odrodzenia i Podmiejskiej.

Koszenie terenów zieleni miejskiej to zajęcie, którego celem jest przede wszystkim utrzymanie trawników w należytej kondycji, ale także dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej. W tym celu miejską zieleń podzielono na strefy, w których realizowany jest harmonogram koszeń. Wyodrębnione zostały trzy strefy, tereny parków oraz łąk i nieużytków. Osobną strefą jest ścisłe centrum. W pierwszej strefie koszenie odbywa się pięć razy w roku. W strefie II, III i w parkach zieleń strzyżona jest czterokrotnie. Na łąkach i nieużytkach koszenie ma miejsce dwa razy w roku. W strefie „centrum” natomiast kosiarki idą w ruch aż 10 razy w sezonie. W latach 2014-2017 powierzchnia terenów miejskich, na których tak często odbywały się prace, wynosiła 289 108,19m². Wśród nowych terenów do koszenia (lub gdzie zwiększono jego częstotliwość) znalazły się bulwary, Skwer Pieczki, siłowania na Ostrogu i plac zabaw przy ul. Myśliwca. Łączna powierzchnia nieużytków koszonych w ciągu roku wynosi około 217 000m². Dodatkowo w sierpniu porządkowane są tereny wyrobisk pożwirowych, które zajmują łączną powierzchnię 22,25 ha.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here