Rajd rowerowy „Rowerem po Gminie Kornowac”

0
Rajd rowerowy w Krzyżanowicach
Rajd rowerowy w Krzyżanowicach

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Kornowac. 

- reklama -

 

19 maja Gmina Kornowac zaprasza na rajd rowerowy „Rowerem po Gminie Kornowac”. Zgłoszenia do 17 maja.

Termin Rajdu: 19 maja 2018 roku
Start: godz. 10.00 – boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu
Zakończenie: ok. godz. 15.00 – boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu
Trasa rajdu: Gmina Kornowac, trasa ok. 30 km, czas przejazdu z krótkimi przerwami ok.
5 godz.
Warunki uczestnictwa:
a. Uczestnicy biorący udział w rajdzie jadą na własną odpowiedzialność na podstawie
zgłoszenia określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.
b. Osoby niepełnoletnie nie posiadające karty rowerowej uczestniczą w rajdzie pod
opieką rodzica/opiekuna prawnego na podstawie oświadczenia określonego
w załączniku nr 2 do regulaminu.
c. Osoby niepełnoletnie posiadające kartę rowerową uczestniczą w rajdzie na
podstawie zgłoszenia określonego w załączniku nr 1 i dołączonej zgody
rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do
regulaminu.
d. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17.05.2018r. osobiście, telefonicznie 32 430 10
37 w. 120 lub mailowo: [email protected]
e. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać Kodeks Drogowy.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here