Kornelia Lach Damą Orderu św. Stanisława

0
Kornelia Lach (w środku) podczas tegorocznego Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej w Tworkowie. Fot. UG Krzyżanowice
Kornelia Lach (w środku) podczas tegorocznego Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej w Tworkowie. Fot. UG Krzyżanowice

Dr Kornelia Lach od lat działa w zakresie ochrony i popularyzowania dziedzictwa kulturowego subregionu raciborskiego.

13 maja w katedrze Świętego Krzyża w Warszawie Kornelia Lach odebrała prestiżowe wyróżnienie: Order Świętego Stanisława (Order III klasy – Krzyż Komandorski). Odznaczenie to ustanowił 7 maja 1765 roku król Stanisław August Poniatowski dla najbardziej zasłużonych Polaków. Przyznaje się je i wręcza rokrocznie zgodnie ze Statutami i Dewizą Orderu – Praemiando Incitat „nakazującymi odwagę czynienia Dobra ku chwalebnemu dzieł naśladowaniu”. Wśród tegorocznych odznaczonych byli przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury, prowadzący działalność charytatywną oraz wojskowi.

- reklama -

Zasługi Kornelii Lach dla ziemi raciborskiej są nie do przecenienia. Z wykształcenia jest polonistką. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim. W latach 90. minionego wieku prowadziła pionierskie badania nad kulturą morawską, dokonała rejestru, a następnie naukowego opracowania dawnych i współczesnych wierzeń, zwyczajów i obrzędów na pograniczu polsko-czeskim. Monografia, podejmująca tę problematykę pt. „Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego”, ukazała się w 2000 roku w prestiżowym wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W kolejnych latach wydała następujące książki: „100 lat parafii Borucin. 1906-2006” (Opole 2006), „Kapliczki i krzyże przydrożne w Krzanowicach” – wespół z J. Draganek-Cybulską (Racibórz 2008), „Kult św. Floriana w powiecie raciborskim” (Opole 2014 ), „Hassermany, klekanice i inne stwory… Podania ludowe na polsko-czeskim pograniczu” (Racibórz 2015). Ponadto pod Jej redakcją ukazały się cztery pozycje z zakresu edukacji regionalnej. Swoje studia i artykuły naukowe publikuje na łamach ogólnopolskich czasopism naukowych oraz w wielu pracach zwartych wydawanych w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Wygłosiła również ponad 30 referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym.

Kornelia Lach. Fot. UM Krzanowice
Kornelia Lach. Fot. UM Krzanowice

Kornelia Lach jest założycielką Izby Regionalnej w Borucinie. Dzięki jej staraniom nagrano pieśni morawskie zachowane w pamięci najstarszych mieszkańców. Jako ekspert w zakresie dziedzictwa kulturowego wystąpiła z wykładami w projekcie multimedialnym pt. „Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”, promującym i upowszechniającym zwyczaje i obrzędy kultywowane współcześnie w Raciborskiem.

Od 19 lat jest dyrektorem szkoły w Krzanowicach i nauczycielem przedmiotu dziedzictwo kulturowe w regionie. Lekcje prowadzi według autorskiego programu, jest współautorką kilku innowacji pedagogicznych. Dzięki jej staraniom nawiązano partnerstwo ze szkołami w Czechach, na Słowacji, Ukrainie oraz w Niemczech. W krzanowickiej szkole działa znany po obu stronach granicy zespół kabaretowy „Krzanowickie omy i opy” propagujący dawne zwyczaje, strój i gwarę; od 10 lat odbywają się tam dwa – zainicjowane przez nią – międzynarodowe konkursy: Konkurs Gwary Laskiej pt. „Morawske rzadzyni selske hospodyni” oraz Konkurs Plastycznego im. Josepfa von Eichendorffa. Przy szkole funkcjonuje znany w kraju Uczniowski Klub Sportowy odnoszący sukcesy w piłce siatkowej dziewcząt.

Biogram Kornelii Lach odnaleźć można w dwóch encyklopediach: „Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków” oraz „Who is Who European Women”.

Za swoje dokonania zawodowe była wielokrotnie nagradzana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze samorządowe. Może się także poszczycić odznaczeniami za wzorową postawę społeczną: nominacją do nagrody II edycji „Pantofelek 2006 r. – odkrywanie wielkich ludzi w małym świecie”, odznaką Przyjaciel Dziecka (2012), statuetką Mieszko (2014), prestiżową nagrodą Narcyz (2015). W ubiegłą niedzielę dołączyła do Dam Orderu św. Stanisława.

oprac. /kp/

- reklama -

Ogród, Systemy Grzewcze, WnętrzaWięcej artykułów branżowych >>

Ogłoszenia PLUSYdlaBIZNESUWięcej ogłoszeń branżowych >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here