Wykorzystywanie seksualne w Kościele. Księża diec. opolskiej wzięli udział w szkoleniu

0
diecezja opolska - szkolenie dla księży z ks. Adamem Żakiem

Kapłani diecezji opolskiej wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez ks. dr Adam Żak SJ. Prelegent podjął gorący temat ostatnich kilku tygodni, czyli wykorzystywanie dzieci przez osoby duchowne. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że było ono interesujące, ważne i potrzebne. 

Koordynator ds. Ochrony dzieci i młodzieży ks. dr Adam Żak SJ na zaproszenie ks. bpa Andrzeja Czai przeprowadził szkolenie dla kapłanów diecezji opolskiej. Szkolenie odbyło się w środę 13 czerwca br. Temat, który podjął prelegent dotyczył wykorzystania osób małoletnich przez niektórych duchownych. W pierwszej części spotkania ks. Adam skupił się na tym jak Kościół od swoich początków, od pierwszego wieku, reagował na pojawiające się wykorzystanie seksualne osób małoletnich i jak mocno takie wykroczenia były przez wspólnotę wierzących piętnowane. Prelegent konkludował, że patrząc na wieki działania Kościoła można wyraźnie zauważyć, że problem wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez duchownych nigdy nie brał się znikąd, ale był odbiciem społeczeństwa, kultury i światopoglądu w jakim rozwijała się wspólnota wierzących.

- reklama -

Przy okazji omawiania kryzysu związanego z wykorzystaniem nieletnich w USA lub w Irlandii nie zabrakło gorzkiej, ale jakże ważnej refleksji nad tym, że zatajanie przypadków wykorzystania seksualnego wśród duchowieństwa i płacenie ofiarom za milczenie (tzw. cena milczenia), nigdy nie służyły dobru Kościoła.

Ks. Żak przedstawił także politykę trzech ostatnich pontyfikatów wobec problemu wykorzystania seksualnego dzieci i małoletnich przez osoby duchowne. Zaznaczył, że św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek zachowują ciągłość w reakcji na przypadki wykorzystania.

W drugiej części szkolenia ks. Adam Żak przedstawił opis duchownego-sprawcy. Wskazał na czynniki ryzyka jakie występują wśród sprawców, opisał mechanizmy zgodnie z którymi działają sprawcy. Ks. Adam opisał także konsekwencje, jakie ponosi ofiara wykorzystania seksualnego podkreślając, że niejednokrotnie z następstwami dokonanej krzywdy ofiara zmierza się przez całe swoje życie.

Przy okazji szkolenia ks. Adam Żak spotkał się także z przedstawicielami lokalnych mediów, gdyż – jak sam podkreśla – nie można się z tą problematyką chować, ale trzeba z nią wychodzić na zewnątrz, by w ten sposób pokazać, że wykorzystanie seksualne małoletnich nie jest problemem obecnym tylko w Kościele, ale jest obecne w całym społeczeństwie.

oprac./A/

fot. diecezja.opole.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here