Kandydaci KWW Mieszkańców Gminy Krzyżanowice

0
KWW Mieszkańców Gminy Krzyżanowice Smyczek

Poznaj kandydata na wójta oraz radnych w gminie Krzyżanowice.

SYLWETKI KANDYDATÓW KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE

- reklama -

Smyczek wybory KANDYDAT NA WÓJTA GMINY | ADAM SMYCZEK
Lista nr 21
Od pokoleń związany z gminą Krzyżanowice, którą uważa za swój dom i chce dla niej jak najlepiej. Jest radnym obecnej kadencji, dlatego zna problemy mieszkańców gminy i ma pomysły, jak je rozwiązać. Zauważa potencjał ludzi, którzy od lat współtworzą lokalną społeczność i pracują na jej rzecz, dlatego chce dać mieszkańcom możliwość wyrażania swojej opinii, zmieniając tym samym sposób zarządzania gminą. Kluczowe w jego programie jest słowo „razem”.

Janda Małgorzata Janda , Tworków, okręg nr 1
Lista nr 21
Pedagog, kurator i wolontariuszka zachęcająca również innych do społecznego zaangażowania. Życie zawodowe poświęciła pracy opiekuńczej nad dziećmi i młodzieżą. Teraz swoje do- świadczenie zamierza wykorzystać pomagając osobom starszym i realizując program „Senior na Plus”, który zakłada budowę domu opieki w naszej gminie oraz rozpowszechnienie akcji „Koperta Życia” skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Krupa Marek Krupa, Tworków, okręg nr 2
Lista nr 21
Zawodowo zajmuje się nowymi technologiami i wie, jak ważne jest obecnie bezpieczeństwo danych i umiejętność poruszania się w świecie cyfrowym. Jest szkoleniowcem i wykładowcą, dlatego chce zaoferować mieszkańcom gminy wszystko to, co na co dzień proponuje studentom i pracownikom wielkich korporacji – szkolenia informujące o zagrożeniach w sieci. Poza tym chciał- by zaangażować się w proces informatyzacji gminy i zapewnienia wszystkim mieszkańcom lepszego dostępu do Internetu.

HuptasOliwer Huptaś, Tworków, okręg nr 3
Lista nr 21
Ekonomista zaangażowany w sport. Jest kierownikiem pływalni, działa w klubie sportowym, zainicjował bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci. Chce pomagać gminnym stowarzyszeniom pozyskiwać środki na rozwój i realizację ich projektów głównie z programu Oświata, Kultura Fizyczna i Sport, ale ma też wiele innych pomysłów, które mają poprawić jakość życia mieszkańców gminy, np. otwarcie Urzędu Gminy w soboty.

Jozwiak Larysa Jóźwiak, Tworków, okręg nr 4
Lista nr 21
Studentka, od najmłodszych lat zaangażowana społecznie. Kierowała Szkolnym Klubem Wolontariusza i do dziś uważa, że najważniejsza jest pomoc innym. Doświadczenie samorządowe zdobywała w Młodzieżowej Radzie Gminy. Chce aktywizować młodzież, realizując program „Młodzi, aktywni, świadomi”, bo wie, jak ważne jest umożliwienie młodym ludziom ciekawe- go spędzania czasu i możliwości kształcenia. Chce promować wśród młodzieży myślenie i działanie w kategoriach „start-up”.

Bugdol Mirela Bugdol, Roszków, okręg nr 5
Lista nr 21
Przedsiębiorcza, pomysłowa, zaangażowana. Od 2015 roku udziela się w Radzie Sołeckiej, pomaga przy organizacji imprez, angażuje się w życie lokalnej społeczności. Chce współtworzyć gminę przyjazną mieszkańcom w każdym wieku, integrując sołectwa w czasie wspólnych imprez kulturalnych i sportowych realizując program „Rolnictwo i integracja wsi”.

Fichna Hubert Fichna, Krzyżanowice, okręg nr 6
Lista nr 21
Sołtys Krzyżanowic, członek rady sołeckiej, strażak. Ważna jest dla niego integracja sołectw, dlatego zamierza walczyć o zwiększenie kompetencji rad sołeckich i sołtysów. Wykształcenie rolnicze i po- siadaną wiedzę chce wykorzystać w programie „Rolnictwo”, starając się polepszyć sytuację rolników, organizując spotkania, usługi doradcze, pozyskując dofinansowania nowych technologii wspomagających pracę w gospodarstwach. Aktualnie jest na emeryturze, co pozwoli mu zaangażować się w pełni w pracę na rzecz gminy.

Frysztak Sławomir Frysztak, Krzyżanowice, okręg nr 7
Lista nr 21
Członek rady sołeckiej oraz grupy teatralnej, zaangażowany w życie lokalnej społeczności, chce otworzyć gminę na świat. Zawodowo pracując w środowisku międzynarodowym, wie, jak ważna jest współpraca i uczenie się od siebie nawzajem, dlatego planuje zaangażować się w program „Przedsiębiorczość, inwestycje, infrastruktura”, by pozyskiwać nowe miasta partnerskie, zacieśniać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, pozyskiwać nowych inwestorów.

Fulneczek Mateusz Fulneczek, Bieńkowice, okręg nr 8
Lista nr 21
Przedsiębiorca, dla którego najważniejsza jest dobra organizacja pracy, uczciwość i optymizm. Stawia na rozwiązania przyjazne dla środowiska. Chce realizować program „Ochrona środowiska i ekologia” angażując się we wdrażanie w gminie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości dróg polnych, te- renów zielonych, promocji odnawialnych źródeł energii oraz projekt „Zielone dofinansowanie gminy”.

Janecki Erwin Janecki, Bieńkowice, okręg nr 9
Lista nr 21
Rodzina jest dla niego wartością nadrzędną, dlatego chce wprowadzać w gminie skuteczne rozwiązania dotyczące co- dziennego funkcjonowania tak, by była dla mieszkańców praw- dziwym domem. Planuje zaangażować się w program „Senior na plus” wdrażając dofinansowania do leków dla osób starszych oraz organizując wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie gminy.

SzymczynaBarbara Szymczyna, Bolesław, okręg nr 10
Lista nr 21
Historyk i pedagog, wyczulona na problemy społeczne. Chętnie podejmuje nowe wyzwania i nie boi się mierzyć z trudnościami. Zamierza zaangażować się w program „Młodzi, aktywni, świadomi”, by stwarzać możliwości rozwoju dzieciom i młodzieży z terenu gminy w postaci zajęć sportowych, językowych, informatycznych. Lubi i szanuje ludzi i chce aktywnie działać dla ich dobra.

Luniak Grzegorz Luniak, Chałupki, okręg nr 11
Lista nr 21
Doświadczony przedsiębiorca z sukcesami realizujący stawiane przed nim wyzwania. Wyczulony na ludzką krzywdę i zawsze chętny do pomocy. Wychodzi z założenia, że człowiek uczy się całe życie, dlatego wciąż się kształci i rozwija swoje kompetencje. Zdobyte umiejętności i doświadczenie zawodowe pragnie wykorzystać pracując na rzecz polepszenia stosunków partnerskich z Czechami oraz pozyskania środków finansowych na organizację cyklicznych imprez sportowych.

Towalski Daniel Towalski, Chałupki, okręg nr 12
Lista nr 21
Inżynier informatyk, odpowiedzialny i wieczny optymista, który angażuje się w wiele inicjatyw społecznych. Swoje dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej pragnie wykorzystać teraz w pracy na rzecz gminy. Uważa, że lokalne gminy mogą się coraz lepiej rozwijać i chce im w tym pomóc.

Kasza-Rzeźniczak Joanna Kasza-Rzeźnicki, Owsiszcze i Nowa Wioska,
okręg nr 13

Lista nr 21
Z wykształcenia jest socjologiem i pedagogiem, zawodowo pomaga ludziom w znalezieniu pracy. Od wielu lat udziela się społecznie. Chce, by najmłodsze pokolenie w gminie miało dobre perspektywy rozwoju, a seniorzy godne warunki życia, dlatego planuje, że zajmie się polityką oświatową i społeczną. Chce pracować przede wszystkim dla mieszkańców, dlatego zamierza uważnie słuchać ich problemów i uwag.

Ciesla Gabriela Cieśla, Rudyszwałd, okręg nr 14
Lista nr 21
Pragnie swoje doświadczenie i umiejętność pracy z ludźmi wykorzystać w celu polepszenia życia mieszkańców. Od dawna zawodowo związana jest ze szkołą w Zabełkowie, a prywatnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie. Inicjatorka wielu przedsięwzięć społecznych, aktywna działaczka rady sołeckiej. Pragnie zaangażować się w politykę społeczna, rozwijać współpracę kół wiejskich, integrować sołectwa i wdrażać projekty polepszające jakość życia seniorów.

Nawrocki Artur Nawrocki, Zabełków, okręg nr 15
Lista nr 21
Wywodzi się z rodziny o tradycjach samorządowych i bardzo ceni potrzebę działania na rzecz innych. Jest wielokrotnie nagradzanym strażakiem, od 2008 roku pracującym w Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu na wykonywany zawód wie, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i głównie w ten obszar działalności chce się zaangażować realizując program „Bezpieczeństwo” mający na celu m.in. organizacje programów prewencyjnych w szkołach oraz organizację szkoleń pierwszej pomocy.

Materiał sfinansowano ze środków KWW Mieszkańców Gminy Krzyżanowice

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here