Rozprawa starosty Ryszarda Winiarskiego odwołana

0

Starosta raciborski nie stawił się dziś w Sądzie Rejonowym w Raciborzu z powodu choroby. Rozprawę trzeba więc było odwołać. Przypomnijmy, że Ryszard Winiarski jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Wyrok w I instancji zapadł w listopadzie 2017 roku. Sąd uznał starostę winnym popełnienia zarzucanych mu czynów, ale zrezygnował ze skazania i orzeczenia kary. Postępowanie warunkowo umorzono, wyznaczając roczny okres próby i nakaz wpłaty 5000 złotych na rzecz pomocy postpenitencjarnej.

- reklama -

Apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach złożył zarówno starosta, jak i prokurator. Pierwszy wskazywał na swoją niewinność, jastrzębska prokuratura żądała z kolei dla Ryszarda Winiarskiego surowszego orzeczenia. Sprawę w II instancji prowadzono w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku. Z końcem maja Sąd uchylił wyrok I instancji i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia w Raciborzu.

Termin rozprawy wyznaczono na trzy dni przed wyborami. Starosta, jak się dowiadujemy, przebywa na L4. Rozprawa się więc nie odbyła, wkrótce zostanie wyznaczony nowy termin.

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here