3 mln złotych dofinansowania na remont Łąkowej i Kościuszki

3 miliony na remont drogi

Modernizacja będzie wykonywana w przyszłym roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Na przebudowę czeka odcinek o długości 950 m. Wojewoda śląski wczoraj zatwierdził wstępną listę projektów wybranych do dofinansowania.

– Zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją, powiat ponownie złożył wniosek, który został najwyżej oceniony – informuje Ryszard Winiarski – starosta raciborski. Tym razem pozyskaliśmy 3 miliony złotych i w 2019 roku przystąpimy do prac – dodaje.

- reklama -

Inwestycja pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: – etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, – etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy” obejmuje odcinek drogi powiatowej 3548S od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ul. Wandy.

Zakres inwestycji obejmuje głównie:

– przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu: prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową – poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych (ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m),
– wykonanie zatok autobusowych wraz z peronem na ul. Łąkowej i ul. Tadeusza Kościuszki,
– przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej,
– budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Josepha von Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Wandy,
– budowę miejsc postojowych zlokalizowanych równolegle do jezdni ul. Tadeusza Kościuszki,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– przebudowę istniejącego odwodnienia w zakresie wymiany studzienek ściekowych i przykanalików, zabudowa dodatkowych studni rewizyjnych,
– zabudowę dodatkowych słupów oświetlenia przejść dla pieszych,
– wykonanie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Łąkową.

Szacowany koszt inwestycji to 6 972 000 zł, dofinansowanie budżetu Państwa – 3 miliony złotych, pozostałą część pokryją po równo powiat raciborski i miasto Racibórz.

fot. archiwum
oprac. /kc/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj