Powiat uruchomił obligacje dla raciborskiego szpitala

0
Szpital Racibórz
Szpital w Raciborzu

Rok 2018 był rokiem, w którym udało się zrealizować większość z zaplanowanych przez samorząd powiatowy przedsięwzięć i inwestycji. Były one finansowane ze środków własnych powiatu, pozyskanych środków zewnętrznych, tak krajowych jak i europejskich.

By maksymalnie wykorzystać możliwości rozwojowe i skorzystać z dostępnych jeszcze środków RPO WSL powiat przygotował emisję obligacji, które miały być przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego. W ubiegłym roku nie było potrzeby „uruchamiania” obligacji. Budżet powiatu był stabilny i w pełni umożliwił realizację zadań. Jednak sytuacja finansowa Szpitala Rejonowego w Raciborzu spowodowała konieczność skorzystania z pierwszej transzy obligacji.

- reklama -

Z uwagi na niskie wartości kontraktu Szpitala Rejonowego w Raciborzu a przede wszystkim potrzebę zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników szpitala a tym samym utrzymanie płynności finansowej jednostki podjęto decyzję o udzieleniu pomocy szpitalowi. Powiat przedłużył termin spłaty pożyczki z grudnia 2018 r. do czerwca 2019 roku oraz podjął decyzję o udzieleniu kolejnej pożyczki na kwotę 2 milionów złotych.

– Sytuacja ta i konieczność zabezpieczenia tak dużych środków spowodowała, że musieliśmy uruchomić pierwszą transzę obligacji samorządowych – informuje starosta Grzegorz Swoboda. Jak tylko możemy pomagamy jednostce, której finansowanie powinno być zabezpieczone przez resort zdrowia. Wszystkie samorządy w kraju są zmuszone do wspierania szpitali, które nie otrzymują wystarczających środków na swoją działalność.

Sytuacja szpitali w Polsce nie należy do łatwych. Tylko w ostatnim czasie lecznice w całym kraju są zmuszone do podejmowania decyzji o zmniejszeniu liczby łóżek, a wszystko przez nowe rozporządzenie, które nakazuje zatrudnienie określonej liczby pielęgniarek. I choć placówki te zapewniają opiekę pielęgniarską na właściwym poziomie, to przepis egzekwuje zatrudnianie dodatkowych osób. – W naszym szpitalu także zastosowaliśmy takie rozwiązanie – informuje starosta. Musieliśmy, tak jak wiele innych szpitali, spełnić normy zatrudnieniowe pielęgniarek. W żaden sposób nie wpłynie to na obniżenie poziomu świadczonych usług dla pacjentów – dodaje.

W trosce o zabezpieczenie usług medycznych mieszkańców, nie czekając na środki z ministerstwa zdrowia samorząd powiatowy od wielu lat finansowo wspiera szpital. Kwota wsparcia tylko z ostatnich 3 lat przekroczyła już 5 milionów złotych.

/Starostwo Powiatowe, oprac, eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here