Prawie siedem milionów zł na remont ul. Łąkowej i Kościuszki. Wyłoniono wykonawcę

Wyłoniono wykonawcę remontu ul. Łąkowej i Kościuszki.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi powiatowej – ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu. Zadanie obejmuje dwa etapy: zatokę autobusową na ul. Łąkowej oraz przebudowę od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy. Na przebudowę czeka odcinek o długości 950 m.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział 4 firmy. Ostatecznie zadanie realizowane będzie przez P.H.U „DOMAX” Arkadiusz Mika, z siedzibą w Boronowie, przy ul. Grabińskiej 8.

- reklama -

Szczegółowe informacje dot. przetargu są publikowane w BIP powiatu raciborskiego https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/186.html

Przypomnijmy, inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019.

Zakres inwestycji obejmuje głównie:
– przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu: prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową – poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych (ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m),
– wykonanie zatok autobusowych wraz z peronem na ul. Łąkowej i ul. Tadeusza Kościuszki,
– przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej,
– budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Josepha von Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Wandy,
– budowę miejsc postojowych zlokalizowanych równolegle do jezdni ul. Tadeusza Kościuszki,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– przebudowę istniejącego odwodnienia w zakresie wymiany studzienek ściekowych i przykanalików, zabudowa dodatkowych studni rewizyjnych,
– zabudowę dodatkowych słupów oświetlenia przejść dla pieszych,
– wykonanie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Łąkową.

Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 6,8 milionów złotych, dofinansowanie budżetu Państwa – 3 miliony złotych, a pozostałą część pokryją powiat raciborski i miasto Racibórz.

publ.:EmZet

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here