Prezydent Dariusz Polowy rozstrzygnął konkursu na realizację zadań publicznych

Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz
Prezydent Dariusz Polowy Fot. archiwum portalu

Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz – podpisał zarządzenie w którym rozdysponował środki na działania w zakresie ważnych zadań publicznych.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na rok 2019

- reklama -

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – 345 000 ZŁ

1a. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży – 300 000 zł

1 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” – Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników –  15 000zł

2 Klub Sportowy MiniBasketball –  Racibórz Żyj zdrowo na sportowo – 10 000

3 Klub Siatkarski AZS- RAFAKO Racibórz – Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym – 45 000

4 Klub Szachowy SILESIA – Racibórz Zdrowy i aktywny styl życia – 20 000

5 Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz – Naszym nałogiem jest sport – 14 000

6 Klub Sportowy „UNIA” Racibórz – Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2019 –  35 000

7 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rafako” Racibórz O zdrowie, sprawność, trzeźwość – 6 000

8 Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu – Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” – zapasy – 70 000

9 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” – Żyję zdrowo i bezpiecznie – 10 000

10 Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz –  Zdrowie poprzez sport – 75 000

1b – Profilaktyka wśród osób bezdomnych – 10 000 zł

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” – Ku zdrowiu – 5 875zł

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” – Zajęcia dla kobiet w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla kobiet Bezdomnych – 4 125zł

1c – Organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym – 35 000 zł

1 Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz XIII –  Raciborski Bieg Profilaktyczny – 14 000

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” – XXI Raciborski Rajd Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu – Ocicach 21 000

2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH – 112 500 ZŁ

2a – Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia – 16 000 zł

1 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” – Mam świadomość  -8 000

2 Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zdrowie – wiedza i profilaktyka – 8 000

2b – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych – 15 000 zł

1 Raciborski Fundusz Lokalny – Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem” – 15 000
2 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj TAK – dla transplantacji – dzielimy się swoją decyzją – 0 zł

2c – Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych – 81 500 zł

1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” – Oswajamy świat – 28 500

2 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” – Cudze chwalicie swego nie znacie – 5 000

3 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” – Pokonać ciszę – 17 700

4 Raciborski Fundusz Lokalny Otoczenie wsparciem osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych w Koleżeńskiej Grupie wsparcia – „Nadzieja”  -16 000

5 Stowarzyszenie PERSONA – na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Razem w życiu i w czasie wypoczynku – 3 300

6 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – Polska – Śląskie Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych –  7 000

7 Caritas Diecezji Opolskiej – Mój rozwój szansą na niezależność – 4 000

3. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB – 49 000 ZŁ

3a Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych – 42 000 zł

1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Senior – chce więcej – 19 000

2 Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Trzeci wiek = wiedza, pasja i aktywność – 10 000

3 Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej –
Aktywizacja Seniorów – 5 000

4 Raciborski Fundusz Lokalny Kursy komputerowe dla Seniorów pn.: „Wszystko przede mną … więc klikam”- 8 000

3b Wspieranie działań poprawiających jakość życia dzieci i młodzieży – 7 000

1 Raciborski Fundusz Lokalny – Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2019 r. – 7 000

publ.: EmZet

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here