Integracja biznesu w Subregionie Zachodnim

Spotkania integracyjne w Subregionie Zachodnim zaowocowały koncepcją porozumienia o współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i samorządami gmin Subregionu a Krajem Śląsko – Morawskim. Na zdj. Petr Machej – przedstawiciel Okresní hospodářská komora Karviná, w głębi z lewej wiceprezydent Raciborza Michał Fita.

Silna reprezentacja Wodzisławia Śląskiego w działaniach na rzecz biznesu w Subregionie Zachodnim. W projekcie uczestniczy również Raciborska Izba Gospodarcza i Miasto Racibórz. 

 

- reklama -

 

Wraz z upływem czteroletniej kadencji Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wyłoniło nowych Przewodniczących Związku, członków 11-osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wybory nałożyły się na okres wzmożonej aktywności środowisk biznesowych w Subregionie Zachodnim. W kilku śniadaniach biznesowych zainicjowanych przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu, Raciborską Izbę Gospodarczą oraz Inkubatory Przedsiębiorczości uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionu, które w efekcie poparły ideę integracji biznesu i deklarują współpracę w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Mieczysław Kieca  przewodniczącym Subregionu Zachodniego 

Zgromadzenie Ogólne odbyło się 19 marca w Czerwionce – Leszczynach. W drodze głosowania nowym Przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów na dwuipółletnią kadencję został wybrany Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.

„Jestem wdzięczny za okazane mi zaufanie i docenienie mojej dotychczasowej pracy. To dla mnie ważna i odpowiedzialna rola (…)” – napisał na swoim profilu społecznościowym Prezydent Mieczysław Kieca.

Związek Gmin i Powiatów Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zrzesza wszystkie gminy i powiaty z obszaru subregionu – łącznie 28 jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego składa się z 8-11 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Zarządu pierwszego i drugiego przewodniczącego Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję przewodniczącego w ciągu dwóch lat od wyboru, a drugi zajmuje wówczas stanowisko zastępcy Przewodniczącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat.

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego udział wzięło udział 27 delegatów – starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z południowo-zachodniej części woj. śląskiego.

Izabela Kalinowska przewodniczącą Euroregionu Silesia

Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski Izabela Kalinowska jest członkiem polskiej części prezydium Euroregionu Silesia. Funkcję objęła w drodze głosowania podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 12 grudnia 2018 roku. 27 marca Izabela Kalinowska objęła stanowisko przewodniczącej prezydium Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej części Euroregionu Silesia.

Euroregion Silesia to umowa o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ, z którym Wodzisław Śląski realizuje wspólne projekty.

Euroregion Silesia dba o wspólne interesy w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, zajmuje się także wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy polsko-czeskiej. Euroregion Silesia zajmuje się również rozwojem kultury, edukacji i sportu po obu stronach obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową oraz wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego. Ponadto zapewnia reprezentację tego obszaru i spełnia szereg innych zadań, które przyczyniają się do realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

Porozumienie gospodarcze Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko – Śląskiego

Kraj Morawsko – Śląski to region administracyjny w Czechach przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Kilka tygodni temu Izby Gospodarcze Ostrawy, Opawy, Karwiny i Hawirzowa wystąpiły do środowisk gospodarczych Subregionu Zachodniego z inicjatywą podpisania porozumienia gospodarczego, w ramach którego obydwa regiony mają wypracowywać wspólne transgraniczne działania w obszarach: ochrony środowiska i niskiej emisji, depopulacji i wsparcia rynku pracy oraz integracji biznesu.

Koordynaterem przedsięwzięcia jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim oraz Okresni Hospodarska Komora w Karwinie. 11 kwietnia odbędzie się w robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli izb gospodarczych oraz samorządów o nazwie: Określenie treści Programu współpracy transgranicznej w definiowanych obszarach”, które ma na celu wybór podstawowych obszarów i celów współpracy.

Obecnie wsparcie dla inicjatywy wyraziły:
Po stronie czeskiej:
Izby Gospodacze Karviná, Opava, Bruntál, Karvina, Miasta Ostrava, Karviná, Opava, Havířov, Bruntál, Krnov, Gmina Horní Suchá.
Po stronie polskiej:
Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski, Raciborska Izba Gospodarcza, Żorska Izba Gospodarcza, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców Wodzisław Śląski, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Miasto Żory, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Starostwo Powiatowe Wodzisław Ślaski, Starostwo Powiatowe Racibórz.

Ireneusz Burek

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj