Powołano Radę Pożytku Publicznego województwa śląskiego [WIDEO]

Powołano Radę Pożytku Publicznego.fot.: BP T. Żak

Rozpoczęła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały nominacje członkom Rady, wybrano jej przewodniczącego oraz przyjęto Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na lata 2019-2022. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych.

- reklama -

„Organizacje pozarządowe to tematyka szczególnie mi bliska, ponieważ sam swoją działalność publiczną rozpoczynałem od pracy w takiej organizacji. Mam w związku z tym spore oczekiwania i z uwagą przyglądał się będę działaniom Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, którą dziś powołałem. Mam nadzieję, że dzięki środkom, które przeznacza samorząd województwa, a także pracy członków Rady jak i mojemu osobistemu zaangażowaniu, działalność trzeciego sektora w naszym regionie będzie się dobrze rozwijać” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Rada składa się z 14 osób. Połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, po trzech członków wskazuje marszałek województwa oraz Sejmik Województwa, a jednego wojewoda śląski.

Przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego została Agnieszka Bożek, dyrektor Wydział Obsługi Zarządu i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego, Zastępcami Przewodniczącego Rady zostały Krystyna Cuber z Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin z Lędzin oraz Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły z Katowic.

Pozostali członkowie Rady to Maciej Bartków (przedstawiciel Wojewody Śląskiego), Alina Nowak, Urszula Koszutska, Ewa Żak (przedstawicielki Sejmiku Śląskiego), Przemysław Smyczek, Janusz Freitag (przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego) Sławomir Dębski, Magdalena Domańska-Rosin, Norbert Kępiński, Marcin Paś i Wiesława Rak (przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych oraz sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

EnDe

#slaskie.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here