Konkurs literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

Racibórz prozą zaczarowany
Racibórz prozą zaczarowany

W tej edycji prace powinny nawiązywać do tematu „Wolność – kocham i rozumiem” z Raciborzem w tle.

Miasto Racibórz oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu organizują kolejną edycję konkursu literackiego pt. „Racibórz prozą zaczarowany”. Jego celem jest promocja Raciborza poprzez literackie przedstawienie miasta i rozpowszechnienie popularyzacji czytelnictwa.

- reklama -

Konkurs jest otwarty i skierowany do uczniów szkół średnich i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego.

Praca powinna być napisana prozą, w języku polskim i obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruk komputerowy w formacie A4 o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman w stopniu 12).

Pracę należy przesłać do 12 października w wersji papierowej, w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie doc. lub docx. na nośniku CD, na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla
ul. Jana Kasprowicza 12,
47-400 Racibórz.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 listopada 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12.

Wysokość nagród dla zwycięzców wynosi:

1 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1000 PLN
2 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 600 PLN
3 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 400 PLN

Regulamin konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania poniżej.

Regulamin
Zgłoszenie osoby pełnoletniej
Zgłoszenie osoby niepełnoletniej

raciborz proza zaczarowany biblioteka

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here