Przy Chorwackiej powstają nowe działki. Ratusz przygotowuje grunt

Urząd Miasta Racibórz ogłosił niedawno postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa układu drogowego przy ul. Chorwackiej – bis w Raciborzu”.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie składał się z dwóch etapów:

- reklama -

Etap I

– wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,
– opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji następujących sieci uzbrojenia podziemnego: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz koncepcją tymczasowego utwardzenia terenu pełniącego funkcję drogi dojazdowej do posesji i drogi technologicznej dla wykonania uzbrojenia podziemnego,
– uzgodnienie koncepcji lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego z ich właścicielami.

Etap II

– wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,
– projekt budowlany i wykonawczy (drogowy i oświetlenia ) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
– projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,
– projekt docelowej organizacji ruchu,
– przedmiary robót (drogowych i oświetlenia ulicznego),
– kosztorysy inwestorskie (jw.),

Przystępujący do postępowania przetargowego musi uzyskać niezbędne opinie i decyzje wymagane do realizacji inwestycji drogowej.

EnDe

#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here