Zakończenie projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” w raciborskim Zespole Szkół Specjalnych [ZDJĘCIA]

Od października do czerwca w szkole, odbywały się w każdym tygodniu 33 dodatkowe godziny zajęć, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

W raciborskiej szkole specjalnej zakończył się trzeci etap realizacji projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Od października do czerwca w szkole, odbywały się w każdym tygodniu 33 dodatkowe godziny zajęć, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

- reklama -

– Mieliśmy możliwość zorganizowania dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych prowadzonych już w naszej szkole, takich jak: terapia ręki, logopedia, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, doradztwo zawodowe, biofeedback, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia Snoezelen, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i alternatywne sposoby komunikacji – PECS – mówi Paulina Kroczak

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło także na rozszerzenie oferty zajęć o: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii, warsztaty zawodowe z ogrodnictwa i krawiectwa, koło zainteresowań „Mały konstruktor”, zajęcia wczesnej nauki czytania, logorytmikę, infoterapię, zajęcia edukacji przez ruch – orgiami, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, choreoterpię oraz terapię relaksacyjną.
W tym roku szkolnym, placówce udało się zrealizować również dwa projekty edukacyjne: matematyczny i międzyprzedmiotowy.

Uczestnikami realizowanego przez szkołę projektu są także nauczyciele. Do tej pory 21 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kompetencje.

Szkoła wzbogaciła się także o pomoce dydaktyczne przeznaczone do bieżącej pracy z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, uczniami nauczania indywidualnego oraz najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej.

Dofinansowanie unijne pozwoliło również w zeszłym roku na zakup schodołaza, a w tym roku został zakupiony elektryczny przewijak.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj