Nie taka słaba płeć – prezydent Polowy powołał do życia Raciborską Radę Kobiet

Zdjęcie archiwalne

O powołanie takiej Rady wnioskowała już kilka miesięcy temu radna miejska Krystyna Klimaszewska. Teraz prezydent Polowy przychylił się do jej prośby.

W złożonej w lutym interpelacji przez radą Klimaszewską wskazywała ona, że taki organ  mógłby przekazywać swoje spostrzeżenia, wiedzę i zadania od grup społecznych radzie miejskiej. Do głównych zadań Rady należałoby między innymi diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w naszym mieście, działanie na rzecz promocji i profilaktyki prozdrowotnej, organizowanie i wspieranie akcji społecznych oraz imprez podejmujących temat równouprawnienia czy też dyskryminacji związanych z płcią.

- reklama -

Prezydent przyklasnął pomysłowi radnej i wydał zarządzenie, w którym powołuje organ konsultacyjny zwany Raciborską Radą Kobiet i określa regulamin jej działania.

Członkinie Rady (siedem kobiet) wybierane będą spośród kobiet, które są mieszkankami Raciborza lub są związane pracą zawodową, czy też działaniami na rzecz miasta. Dwie z nich wybierze prezydent, natomiast pozostałe mogą być zgłaszane indywidualnie (ich kandydatura musi być poparta dwoma rekomendacjami poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne). Kandydatki mogą być również zgłaszane przez inne podmioty działające na rzecz kobiet.

Do zadań rady należeć będzie:
– diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście,
– organizowanie i wspieranie akcji społecznych,
– działania na rzecz promocji i profilaktyki prozdrowotnej,
– współpraca z innymi radami (m.in. młodzieżową, seniorów),
– podejmowanie innych działań, mających na celu zwiększenie udziału w życiu miasta, a w szczególności kobiet.

Kadencja Rady będzie trwała 4 lata.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here