Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020. Można zgłaszać projekty

0
Budżety obywatelski
Fot. freepik

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów innych mieszkańców popierających ten projekt. Projekty zgłaszać można od 16 września do 6 października 2019 r.

– Już po raz drugi zapraszamy Was do wzięcia udziału w nowej formie włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach Miasta Rydułtowy. Celem naszym jest włączenie mieszkańców w projektowanie wydatków na zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania. Proponowana przez nas forma tak zwanych konsultacji z mieszkańcami nosi nazwę „Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020”. – podaje Urząd Miasta Rydułtowy. Rada Miasta Rydułtowy w dniu 27 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę NR 9.96.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem

- reklama -

Na czym polega Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020?

Z przyszłorocznego budżetu miasta Rydułtowy wydzielona została kwota 100 tys. zł. Okazuje się, że to całkiem sporo pieniędzy na realizację Waszych pomysłów.

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów innych mieszkańców popierających ten projekt. Projekty zgłaszać można od 16 września do 6 października 2019 r. Zgłaszać się je będzie przez stronę internetową budzet.rydultowy.pl

Jest jeszcze wprawdzie trochę czasu, ale przecież trzeba projekt wymyślić, przemyśleć, opisać. Trzeba też znaleźć dla niego sojuszników. Warto więc już teraz zacząć pracę.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

Zasadniczo wszystkie, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy. Są jednak pewne ograniczenia, z którymi koniecznie należy się zapoznać (aby uniknąć późniejszego rozczarowania)

Jaki charakter mają (mogą) mieć projekty?

Nie ma tu ograniczenia. Mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, imprezy o charakterze integracyjnym, inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części. Mogą dotyczyć np. najbliższej okolicy autora projektu.

Zasadniczym warunkiem dla projektów jest koszt ich realizacji – nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Projekty nie mogą też generować w następnych latach kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu. Dodatkowe wymogi dla projektów określa regulamin Budżetu, który udostępnimy na stronie budzet.rydultowy.pl

Co będzie się działo ze zgłoszonymi projektami?

Zgodnie z regułami demokracji, projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. W dniach od 21 października do 10 listopada 2019 roku mieszkańcy będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można przez stronę internetową, bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (papierowo w dniach od 21 października do 8 listopada).

Które projekty będą realizowane?

Zrealizowane w 2020 roku będą te projekty, które otrzymają co najmniej 100 głosów oraz uzyskają największą ilość głosów – do wyczerpania puli 100 tys. zł (minimum 4 projekty).

Co jest jeszcze ważne?

Ważne jest to, że realizacją projektów zajmie się w 2020 roku Urząd Miasta. Jednak nie zwalnia to autorów projektu od dokładnego określenia miejsca i sposobu realizacji projektu.

Rydułtowski Budżet Obywatelski

/UM Rydułtowy publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here