Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników

rolnik
Rolnik

Rolnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków w ramach projektu „Agroenergia”, w którym rolnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznych.

- reklama -

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NFOŚiGW. Informacje można też uzyskać przez kontakt telefoniczny z doradcami NFOŚiGW: Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969, Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371.

Kto może otrzymać dofinansowanie? Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Wnioski można składać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania puli środków.

Wnioski składać można:
– za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie internetowej NFOŚiGW,
– wysyłając wniosek tradycyjną pocztą na adres NFOŚiGW,
– osobiście w NFOŚiGW.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here