Debata „Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych”

Debata
Debata "Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych"

Wystąpienia podczas debaty przedstawiły Marzena Bugiel i Barbara Molęda-Kusidło.

Na zakończenie Tygodnia Mediacji 17 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu odbyła się debata pt. „Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych”. Projekt zorganizowany został przez Sąd Rejonowy w Raciborzu we współpracy z biblioteką. Debata była skierowana do dyrektorów szkół wszystkich szczebli, psychologów, pedagogów szkolnych, kuratorów ds. nieletnich, policjantów, mediatorów. Jej celem była odpowiedź na pytania: w jaki sposób reagować na pojawiające się wciąż nowe formy agresji i przemocy rówieśniczej? Jak wprowadzić mediacje rówieśnicze do szkół? Skąd bierze się potrzeba stosowania mediacji rówieśniczych w szkole? Jaka jest ich przydatność i skuteczność jako metody rozwiązywania konfliktów szkolnych bez przemocy?

- reklama -

Wystąpienia podczas debaty przedstawiły: Marzena Bugiel – nauczyciel SP 18, wieloletni doradca metodyczny matematyki, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, coach ACC ICF, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator szkolny oraz Barbara Molęda-Kusidło – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, specjalista z zakresu Kryzysu i interwencji kryzysowej ICISF, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator szkolny i oświatowy.

Opiekun Klubu Mediatorów Rówieśniczych w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu mgr Marzena Bugiel dzieliła się wiedzą i doświadczeniem z obszaru wdrażania procesu mediacji rówieśniczej w ramy szkoły oraz przedstawiała szereg pozytywów wdrożenia projektu „Szkolny Mediator”. Czy można w szkole mediować? Jakie wartości niesie za sobą wdrażanie procesu mediacji? O jakie zasoby wzbogacają młodych ludzi warsztaty dla mediatorów rówieśniczych? Jak zorganizować pracę szkoły? Jakie należy wdrożyć procedury do statutu i innych dokumentów placówki? – to pytania na które odpowiedzi można było usłyszeć podczas prelekcji. Uczennice Aleksandra i Zuzanna ze Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych opowiadały o działalności klubu w szkole. Dzieliły się zdobytym doświadczeniem i wiedzą na temat wdrażania tematyki w placówce i opowiadały, jak wygląda codzienność młodego mediatora. Można było usłyszeć o ich doświadczeniach z codziennych sytuacji. Uczennice znakomicie poradziły sobie podczas prelekcji w trakcie debaty. Wspaniale odpowiadały na pytania prezes sądu Marzeny Korzonek i innych uczestników debaty.

Następnie przedmiotem wykładu „Mediacje oświatowe i szkolne” wygłoszonego przez Barbarę Molędę-Kusidło było wskazanie, jak mediacje szkolne i oświatowe mogą i powinny działać na gruncie oświaty. W trakcie prezentacji pokazano i szeroko omówiono korzyści wynikające ze stosowania mediacji na terenie szkoły, kładąc nacisk na rozwinięcie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci oraz młodzieży w trakcie szkoleń oraz na zmniejszenie dzięki mediacjom ilości zachowań agresywnych w placówkach oświatowych. Wskazano, iż to dzięki mediacjom wzrasta pozytywna atmosfera w szkole, sprzyjająca rozwojowi talentów uczniowskich. Poprzez wzajemne naśladownictwo uczniowie mogą przenosić poprzez mediacje sztukę rozwiązywania konfliktu (w relacjach koleżeńskich) na teren podwórka i własnej rodziny. Wyjaśniono, kim jest mediator szkolny oraz co należy do jego kompetencji. Posługując się przykładami z życia codziennego, przedstawiono najczęstsze konflikty, jakie można spotkać na terenie szkoły oraz omówiono jak mediacje szkolne mogą przerodzić się w mediacje oświatowe. Wyjaśniono, które sytuacje na terenie szkoły nadają się do prowadzenia mediacji, a które należy rozwiązywać w inny sposób. Powołując się na poszczególne akty prawne z zakresu prawa oświatowego, przedstawiono, jak mediacje szkolne są umocowane w systemie oświatowym. Wskazano na trudności wynikające z przepisów, a zwłaszcza na aspekt neutralności i bezstronności mediatora szkolnego. Pokazano, na co zwrócić uwagę wybierając mediatora na gruncie szkolnym i gdzie szukać pomocy mediatora oświatowego. Ponadto podkreślona została konieczność szkoleń merytorycznych z zakresu prowadzenia mediacji na terenie szkoły dla chętnych i wybranych pracowników.

W podsumowaniu Barbara Molęda-Kusidło wyraziła nadzieję, iż wkrótce prowadzenie mediacji na terenie szkół w Raciborzu stanie się normą i będzie to naturalny sposób rozwiązywania konfliktów wśród uczniów oraz nauczycieli.

Jednym z wniosków uczestników debaty było zwrócenie się do władz miasta i powiatu celem zainteresowania tematem wdrożenia projektu mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych w szkołach oraz powstania szkolnych zespołów mediacji w ramach przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania umiejętności społecznych młodych ludzi.

fot. Sąd Rejonowy w Raciborzu
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj