Usuwanie azbestu w gminie Nędza z dofinansowaniem

0
Azbest
Azbest

Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Nędza ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań zgodnych z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

- reklama -

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Nędza przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Nędzy w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie będzie uzależnione od zakresu przeprowadzonych prac (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz uzyskanej ceny za wykonanie usługi w ramach przeprowadzonego przez gminę stosownego postępowania zamówienia publicznego.

Maksymalne dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach może wynieść:
a) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla I stopnia pilności,
a) do 90 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 720 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla II i III stopnia pilności,
b) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Pozostałe koszty poniesie beneficjent końcowy, czyli wnioskujący o dofinansowanie właściciel nieruchomości.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie Gminy Nędza oraz na stronie internetowej nedza.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 6660486.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here